Hyppää sisältöön

Rahoitushaku kiertotaloushankkeille avattu – tavoitteena luoda uutta liiketoimintaa sekä tukea koronan jälkeistä talouden elpymistä

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 12.4.2021 12.58
Tiedote

Työ- ja elinkeinoministeriö rahoittaa julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä kiertotalouden innovaatioissa. Avustukseen on varattu miljoona euroa ja sen käyttöaika on kolme vuotta. Tavoitteena on luoda uutta yhteistyötä eri toimijoiden välille ja näin löytää uusia ratkaisuja esimerkiksi hiilineutraaliuden saavuttamiseen sekä tukea koronapandemian jälkeistä talouden elpymistä.

Rahoituksella käynnistetään yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyöohjelmia, jotka hyödyntävät kiertotaloutta ja tukevat innovaatioita ja osaamista. Näiden ohjelmien on tarkoitus luoda uusia toimintamalleja, liiketoimintaa ja työpaikkoja. 

Avustusta voivat hakea yritysten ja tutkimusorganisaatioiden lisäksi myös muut toimijat, kuten kunnat, maakunnat ja kansalaisjärjestöt. Avustuksen tavoitteena on luoda kiertotalouden liiketoimintaedellytyksiä vahvistavia uusia toimintamalleja ja varhaisen vaiheen yhteistyöverkostoja. Verkostoilla tarkoitetaan yhden tai useamman toimijan yhteistyöhön perustuvaa toimintaa, jossa resurssien ja datan jakamisella muodostuu uutta liiketoimintaa. Verkostojen ja yhteistyön ytimessä tulisi olla myös digitalisaation hyödyntäminen ja valmius laajempaan alustayhteistyöhön yli sektorirajojen.

Avustuksella rahoitetaan kiertotalouden verkostoja

Avustuksella voidaan rahoittaa

  • kiertotaloutta edistävien strategisten kasvualustojen ja -liiketoimintaverkostojen toimeenpanoa
  • kiertotalouden liiketoimintaverkostojen kehittämistä
  • yritysten, valtion budjettitalouden organisaatioiden, korkeakoulujen ja vastaavien julkista tutkimusta tai tiedon levittämistä tekevien organisaatioiden sekä kunnallisten ja muiden julkisten organisaatioiden kiertotaloutta ja verkostojen kehittymistä edistäviä hankkeita.

Avustuksella ei voida rahoittaa

  • jo vakiintunutta toimintaa, kyse ei ole toimintatuesta
  • investointihankkeita (toimitilat, laboratoriolaitteet tms.), mutta kehittämistoiminnan kannalta välttämättömän käyttöomaisuuden kuten koneiden ja laitteiden hankinnat ovat tietyin ehdoin harkinnanvaraisesti mahdollisia
  • liiketoimintaa
  • yksittäisen yrityksen hankkeita
  • pelkästään hankintoja, avustettavat hankkeet voivat kuitenkin sisältää hankintoja.

Hakemukset toimitetaan työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamoon [email protected] 4.6.2021 kello 16.15 mennessä. 

Lisätiedot:
ylitarkastaja Ulla Palander, TEM, p. 0295 049 235
erityisasiantuntija Sari Tasa, TEM, p. 0295 048 242

 
Sivun alkuun