Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Ansökan om finansiering för projekt inom cirkulär ekonomi har öppnats – målet är att skapa ny affärsverksamhet och stödja den ekonomiska återhämtningen efter coronakrisen

Arbets- och näringsministeriet
12.4.2021 12.58
Pressmeddelande

Arbets- och näringsministeriet finansierar samarbetet mellan offentliga sektorn och privata sektorn i fråga om innovationer inom cirkulär ekonomi. En miljon euro har reserverats för understödet och användningstiden är tre år. Syftet är att skapa nya möjligheter till samarbete mellan olika aktörer och således hitta nya lösningar för att uppnå till exempel koldioxidneutralitet samt att stödja den ekonomiska återhämtningen efter coronapandemin.

Finansieringen ska starta olika samarbetsprogram mellan den privata och offentliga sektorn som gynnar cirkulär ekonomi och stöder innovationer och kompetens. Syftet med dessa program är att skapa nya verksamhetsmodeller, affärsverksamhet och arbetsplatser. 

Utöver företag och forskningsorganisationer kan stödet sökas även av andra aktörer såsom kommuner, landskap och medborgarorganisationer. Syftet med understödet är att skapa nya verksamhetsmodeller och samarbetsnätverk i ett tidigt skede som stärker affärsverksamhetsförutsättningarna för cirkulär ekonomi. Med nätverk avses verksamhet som baserar sig på samarbete mellan en eller flera aktörer där delandet av resurser och data skapar ny affärsverksamhet. Kärnan i nätverken och samarbetet bör också vara utnyttjandet av digitaliseringen och beredskapen för ett mer omfattande plattformssamarbete över sektorsgränserna.

Med understödet finansieras nätverk inom cirkulär ekonomi

Med understödet kan följande finansieras:

  • genomförande av strategiska tillväxtplattformar och affärsnätverk som främjar cirkulär ekonomi
  • utveckling av affärsnätverk inom cirkulär ekonomi
  • projekt som främjar utvecklingen av cirkulär ekonomi och nätverk i företag, offentliga organisationer inom statens budgetekonomi, högskolor och motsvarande organisationer som bedriver offentlig forskning eller kunskapsspridning samt vid kommunala organisationer och andra offentliga organisationer.

Följande kan inte finansieras med understödet:

  • redan befintlig verksamhet, detta är inte ett verksamhetsstöd
  • investeringsprojekt (lokaler, laboratorieutrustning eller dylikt), men anskaffning av anläggningstillgångar som är nödvändiga för utvecklingsarbete, såsom maskiner och anordningar, kan under vissa villkor vara möjlig
  • affärsverksamhet
  • projekt i enskilda företag
  • enbart anskaffningar (de projekt som får understöd kan dock innehålla anskaffningar).

Ansökningarna lämnas in till arbets- och näringsministeriets registratorskontor [email protected] senast den 4 juni 2021 före kl. 16.15. 

Ytterligare upplysningar:
Ulla Palander, överinspektör, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 049 235
Sari Tasa, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 048 242

Tillbaka till toppen