Hyppää sisältöön

Raportti: Joka kolmannella toimipaikalla rekrytointiongelmia viime vuonna

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 31.5.2018 11.03
Tiedote

Työpaikkojen täyttämiseen liittyviä ongelmia koki viime vuonna 37 prosenttia työvoimaa hakeneista toimipaikoista. Osuus kasvoi yhdeksällä prosenttiyksiköllä edellisvuoteen nähden ja oli korkeampi kuin kertaakaan finanssikriisin puhkeamisen jälkeen.

Rekrytointiongelmat olivat vuonna 2017 yleisimpiä terveydenhuolto- ja sosiaalialalla, majoitus- ja ravitsemusalalla, rakennusalalla sekä kuljetuksessa ja varastoinnissa. Harvinaisimpia rekrytointiongelmat olivat puolestaan muiden palveluiden toimialalla sekä julkisten palveluiden ja koulutuksen alalla.

Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön julkaisemassa raportista ”Työvoiman hankinta toimipaikoissa vuonna 2017”. Raportti pohjautuu Tilastokeskuksen vuosittain tuottamiin työnantajahaastatteluihin.

Yli puolet toimipaikoista haki työntekijöitä

Yli puolet (54 prosenttia) toimipaikoista haki vakinaista tai määräaikaista työntekijää viimeisen 12 kuukauden aikana. Osuus on noussut neljä prosenttiyksikköä edellisestä vuodesta.

Yleisintä työvoiman haku oli terveydenhuollossa ja sosiaalialalla sekä julkisissa palveluissa ja koulutuksessa, kuten edellisinäkin vuosina. Myös teollisuudessa sekä informaatio- ja viestintäalalla työvoiman haku oli keskimääräistä yleisempää. Toimialat, joilla työvoimaa haettiin suhteellisesti harvimmin, olivat maa- ja metsätalous, rakennusala ja muut palvelut. 

Rekrytoinnin syynä on uuden työpaikan syntyminen yli puolessa yksityisen sektorin rekrytoinneista. Sen sijaan kuntasektorilla yli puolet työvoiman hankinnasta on poistuman korvaamista. Valtiolla uusien työpaikkojen osuus rekrytoinneista kasvoi ja kuntasektorilla laski verrattuna vuoteen 2016. 

Käytetyimmät työvoiman hankintakeinot viime vuonna olivat edellisen vuoden tapaan ilmoitus omalle henkilökunnalle ja yhteydenotot entisiin työntekijöihin. TE-toimistoa käytti 46 prosenttia rekrytoineista toimipaikoista.

Raportti: Työvoiman hankinta toimipaikoissa vuonna 2017

Lisätiedot:
erikoissuunnittelija Tallamaria Maunu, TEM, p. 029 504 7193

 
Sivun alkuun