Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Rapport: Vart tredje verksamhetsställe hade rekryteringsproblem i fjol

Arbets- och näringsministeriet
31.5.2018 11.03 | Publicerad på svenska 1.6.2018 kl. 12.21
Pressmeddelande

I fjol har 37 procent av de verksamhetsställen som sökte arbetskraft problem med att tillsätta lediga jobb. Andelen ökade med nio procentenheter jämfört med föregående år och var högre än någonsin efter det att finanskrisen bröt ut.

År 2017 var rekryteringsproblem vanligast inom hälso- och sjukvården samt socialbranschen, hotell- och restaurangverksamheten, byggverksamheten samt transporterna och magasineringen. Mest sällsynta var rekryteringsproblemen å andra sidan inom annan serviceverksamhet samt inom den offentliga serviceverksamheten och utbildningen.

Uppgifterna ovan framgår av en rapport om verksamhetsställenas rekrytering av arbetskraft, ”Työvoiman hankinta toimipaikoissa vuonna 2017”, som arbets- och näringsministeriet publicerat. Rapporten baserar sig på de intervjuer med arbetsgivare som Statistikcentralen låter genomföra årligen.

Över hälften av verksamhetsställena sökte arbetskraft

Över hälften (54 procent) av verksamhetsställena har sökt arbetstagare för fast eller tidsbestämd anställning inom de senaste 12 månaderna. Andelen har ökat med fyra procentenheter från föregående år.

Arbetskraft söktes oftast, liksom också under de föregående åren, inom hälso- och sjukvården och socialbranschen samt inom den offentliga serviceverksamheten och utbildningen. Också inom industrin samt informations- och kommunikationsverksamheten har arbetskraft sökts oftare än genomsnittet. Sådana branscher där arbetskraft söktes relativt sett mer sällan än genomsnittet var jord- och skogsbruket, byggbranschen och annan serviceverksamhet. 

I fråga om de rekryteringar som gjordes inom den privata sektorn var orsaken till rekrytering i fler än hälften av fallen det att ett nytt jobb hade skapats. Inom den kommunala sektorn däremot berodde rekryteringen av arbetskraft i fler än hälften av fallen på att de som bytt jobb eller lämnat arbetslivet måste ersättas. Jämfört med år 2016 ökade andelen nya jobb bland rekryteringarna hos staten medan den minskade inom den kommunala sektorn. 

De metoder som oftast användes för att skaffa arbetskraft förra året, i likhet med det föregående året, var meddelande till den egna personalen och kontakter med tidigare arbetstagare. Av de verksamhetsställen som rekryterade arbetskraft anlitade 46 procent arbets- och näringsbyrån.

Rapport: Työvoiman hankinta toimipaikoissa vuonna 2017

Ytterligare upplysningar:
Tallamaria Maunu, specialplanerare, ANM, tfn 029 504 7193

Tillbaka till toppen