Valtioneuvoston selonteko kotoutumisen edistämisen uudistamistarpeista

TEM014:00/2020 Kehittäminen

Eduskunta on 23.1.2019 hyväksynyt tarkastusvaliokunnan mietinnön pohjalta kannanoton (kirjelmä EK 35/2018 vp) kotouttamisen toimivuudesta. Eduskunta edellyttää, että kotouttamisen uudistamistarpeista tulee laatia kokonaisvaltainen toimenpideohjelma, joka tulee antaa selontekona eduskunnalle.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero TEM014:00/2020

Asianumerot VN1281/2020 , VN/1281/2020

Asettaja työ- ja elinkeinoministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.1.2020 – 30.6.2021

Asettamispäivä 1.1.2020

Tiivistelmä

Eduskunta on 23.1.2019 hyväksynyt tarkastusvaliokunnan mietinnön pohjalta kannanoton (kirjelmä EK 35/2018 vp) kotouttamisen toimivuudesta. Eduskunta edellyttää, että kotouttamisen uudistamistarpeista tulee laatia kokonaisvaltainen toimenpideohjelma, joka tulee antaa selontekona eduskunnalle.

Lisätietoja

Lisää aiheesta