Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Selvitys paikallisen sopimisen nykytilasta ja edistämisestä käynnistyy

Työ- ja elinkeinoministeriö
14.10.2020 15.47
Tiedote
Jukka Ahtela ja Joel Salminen
Jukka Ahtela ja Joel Salminen

Hallitus päätti syksyn 2020 budjettiriihessä teettää selvityksen toimenpiteistä, joilla paikallisen sopimisen edellytyksenä olevaa luottamusta ja neuvotteluosaamista vahvistettaisiin sekä normaalisitovuus- että yleissitovuuskentässä. Työministeri Tuula Haatainen nimesi 14.10.2020 selvityshenkilöiksi varatuomari Jukka Ahtelan ja yhteistoiminta-asiamies Joel Salmisen.

Selvityshenkilöt kartoittavat käytännön syitä, jotka estävät tai asettavat rajoituksia asioista sopimiselle. Selvitys kohdistuu sekä järjestäytyneisiin että järjestäytymättömiin yrityksiin. Selvitys tulee sisältämään työkaluja työpaikkatason toimijoille sopimisen esteiden purkamiseksi tai sopimiskynnyksen alentamiseksi.

Selvityshenkilöiden tehtävänä on myös selvittää, millä toimenpiteillä voidaan

  • parantaa paikallisen sopimisen edellytyksiä
  • vahvistaa paikallisen sopimisen edellytyksenä olevaa luottamusta ja neuvotteluosaamista sekä normaalisitovuus- että yleissitovuuskentässä
  • parantaa osapuolten valmiuksia työpaikkatason sopimiseen olemassa olevia sopimismahdollisuuksia hyödyntäen
  • luoda tasapuolisia neuvottelusuhteita paikalliselle tasolle
  • tukea työpaikkojen kehittämis- ja innovaatiotoimintaa.

Työmarkkinaosapuolia ja erikokoisia yrityksiä kuullaan

Selvityksessä kiinnitetään huomiota siihen, miten henkilöstön työkyvyn ja osaamisen parantaminen vaikuttaa neuvotteluedellytyksiin paikallisessa sopimisessa.

Lisäksi pohditaan luottamusmiesjärjestelmän ja työehtosopimuksiin osallisina olevien ammattiliittojen ja työnantajaliittojen roolia työehtosopimukseen perustuvassa paikallisessa sopimisessa sekä mahdollisuutta tarjota tukea työpaikkatason toiminnassa. Selvityksessä huomioidaan paikallisen sopimisen toteuttamiseen liittyvät erityispiirteet yrityksissä, joissa ei ole valittu luottamusmiestä.

Selvityshenkilöt kuulevat parhaiden käytännön kokemusten selvittämiseksi valtakunnallisia ja paikallisia työmarkkinaosapuolia sekä erikokoisten yritysten edustajia.

Selvitys valmistuu tammikuun alussa

Hallitusohjelmaan on kirjattu tavoite paikallisen sopimisen lisäämisestä osapuolten keskinäiseen luottamukseen perustuen. Paikallista sopimista kehitetään huolehtimalla henkilöstön riittävästä tiedonsaannista ja vaikutusmahdollisuuksista. Hallitusohjelman mukaan paikallista sopimista edistetään työ- ja virkaehtosopimusjärjestelmän kautta. Tavoitteena on joustavuuden ja turvan tasapainoinen yhdistäminen sekä työllisyyden ja kilpailukyvyn kehittäminen.

Selvityshenkilöt Ahtela ja Salminen laativat selvityksen 8.1.2021 mennessä. Työllisyyden edistämisen ministerityöryhmän paikallisen sopimisen alatyöryhmä hyödyntää selvitystä valmistellessaan ehdotuksia paikallisen sopimisen edellytysten parantamiseksi ja tasapuolisten neuvottelusuhteiden luomiseksi. Ehdotukset tuodaan työllisyyden edistämisen ministerityöryhmän käsittelyyn 1.3.2021 mennessä.

Lisätiedot:
valtiosihteeri Ville Kopra, TEM, p. 0295 047 184
hallitusneuvos Tarja Kröger, TEM, p. 0295 048 937

Sivun alkuun