Hyppää sisältöön

Selvitys: Siirtymät palkkatyön ja yrittäjyyden välillä joustavammiksi

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 15.12.2016 13.35
Tiedote

Selvityshenkilöt Maria Löfgren ja Harri Hellstén ehdottavat työttömyysturvajärjestelmään muutoksia, joilla kannustetaan itsensä työllistämiseen pää- tai sivutoimisesti, otetaan nykyistä paremmin huomioon erilaiset työnteon muodot sekä tehdään siirtyminen palkkatyön ja yrittäjyyden välillä joustavaksi.

Oikeus- ja työministeri Jari Lindström nimitti kesäkuussa 2016 Akavan johtaja Maria Löfgrenin ja Suomen Yrittäjien työmarkkina-asioiden päällikkö Harri Hellsténin kartoittamaan itsensä työllistäjien työttömyysturvan kehittämistarpeita. Löfgren ja Hellstén luovuttivat ministerille raporttinsa 15.12.2016.

– Jako yrittäjä- ja palkansaajatyön välillä on selvityksemme perusteella syytä säilyttää jatkossakin, mutta väliinputoamisen riskiä on työttömyysturvan osalta kavennettava. Samoin on selkeytettävä säännöksiä, joiden nojalla työtön voi työllistää itsensä yrittäjänä menettämättä kokonaan oikeuttaan työttömyysturvaan, Löfgren ja Hellstén toteavat.

Löfgren ja Hellstén esittävät nykyisiin säännöksiin pohjautuvan yhdistelmävakuutuksen käyttöönottoa. Vakuuttamisperiaate, rahoitusperiaate ja -osuudet sekä vakuutettuna olon kestoa ja työssäoloehdon ansaintaa koskevat edellytykset pysyisivät perusteiltaan nykyisinä, mutta työssäoloehdon voisi kerryttää myös yrittäjätoiminnan ja palkkatyön yhdistelmällä.

Lisäksi selvityshenkilöt esittävät, että yritystoiminnan vaikutusta työttömyysturvaoikeuteen kehitetään työnhakijan näkökulmasta kannustavammaksi. Työttömänä aloitettua yritystoimintaa pidettäisiin sivutoimisena ja työttömällä säilyisi oikeus soviteltuun työttömyysetuuteen ensimmäisen neljän kuukauden ajan. Työttömällä säilyisi velvollisuus ottaa vastaan kokoaikatyötä ja osallistua työllistymistä edistäviin palveluihin.

Hallitus tulee arvioimaan ehdotuksia ja harkitsemaan niiden pohjalta mahdollisia lainsäädäntömuutoksia.

– Yleisenä tavoitteena on uudistaa työttömyysturvajärjestelmää niin, että se vastaa muuttunutta työelämää entistä paremmin. Päämäärä on, että palkansaaja voi halutessaan siirtyä joustavasti yrittäjäksi ja päinvastoin. Esimerkiksi sivutoimisen yritystoiminnan aloittamisen tulisi olla työttömälle nykyistä helpompaa, ministeri Lindström sanoo.

– Työttömyysturvan kehittäminen tukemaan itsensä työllistäviä on yksi hallituksen yrittäjyyspaketin toimenpiteistä, joilla poistetaan yrittämisen esteitä. Tarvitsemme uusia yrityksiä työllisyyden parantamiseksi ja talouskasvun vahvistamiseksi, elinkeinoministeri Olli Rehn toteaa.

Löfgren ja Hellstén kuulivat selvitystään varten laajasti työelämän osapuolia sekä työttömyysturvaan liittyviä sidosryhmiä ja viranomaistahoja. Selvityshenkilöillä ei ollut mahdollisuutta laadituttaa ehdotustensa vaikutuksista laskennallisia arvioita.

Yksinyrittäjien määrä on Tilastokeskuksen mukaan noussut viimeisen 15 vuoden aikana noin 50 000 henkilöllä.

Selvitys työttömyysturvajärjestelmän muutostarpeista palkkatyön ja perinteisen yrittäjyyden välimaastossa

Tiedotustilaisuuden esitysaineisto

Lisätiedot:
Johtaja, työelämäasiat, Maria Löfgren, Akava, p. 040 568 2798
Työmarkkina-asioiden päällikkö Harri Hellstén, Suomen Yrittäjät, p. 050 502 0111
Oikeus- ja työministerin erityisavustaja Juha Halttunen, p. 050 5740 236
Elinkeinoministerin erityisavustaja Jannika Ranta, p. 050 340 2250

 
Sivun alkuun