Hyppää sisältöön

Utredning: Utbildningar som snabbt motsvarar arbetskraftsbehoven behövs

arbets- och näringsministerietundervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 15.6.2020 16.04 | Publicerad på svenska 16.6.2020 kl. 16.51
Pressmeddelande

Enligt en färsk utredning finns det ett klart behov av kortvariga utbildningar i form av examensinriktad fortbildning som syftar till att svara mot bristen på arbetskraft och arbetsgivarnas kompetensbehov även i fortsättningen. Utöver utvecklingen av ett system för kontinuerligt lärande måste åtgärder vidtas för att snabbt möta föränderliga behov av arbetskraft.

I utredningen granskades hur bra man har lyckats med de kortvariga utbildningar som genomfördes av arbets- och näringsministeriet och undervisnings- och kulturministeriet 2017 –2020. Dessutom utreddes vilka effekter utbildningarna har haft. Syftet med utbildningsprojekten har varit att avhjälpa bristen på arbetskraft inom tillväxtbranscher samt svara mot kompetensbehov som ständigt utvecklas och förändras. Bakom detta ligger dessutom behovet av kontinuerlig kompetensutveckling samt matchningsproblemet mellan arbetslösheten och kompetensen bland högskoleutbildade.

Enligt utredningen har genomförandet av utbildningsprojekten huvudsakligen lyckats väl. Utbildningen har upplevts vara av god kvalitet och nyttig. Utvecklingsförslagen gäller bland annat valet av studerande, att handledning och stöd är tillräckliga, att utbildningarna i ännu större utsträckning skräddarsys enligt enskilda studerandes behov samt att arbetsgivarna i ännu högre grad engageras i utbildningsprojekten.

Observationer och utvecklingsförslag inom ramen för utredningen utnyttjas vid utvecklandet av ett nytt finansieringsinstrument för kontinuerligt lärande och vid reformberedningen’ av det kontinuerliga lärandet. Utredningen genomfördes av MDI Public Oy och TK-Eval.

Ytterligare information:
Janne Savolainen, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 067 042
Päivi Bosquet, undervisningsråd, undervisnings- och kulturministeriet, tfn 0295 330 375

 
Sivun alkuun