Hyppää sisältöön

Selvitys: Työvoimatarpeisiin nopeasti vastaavia koulutuksia tarvitaan

opetus- ja kulttuuriministeriötyö- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 15.6.2020 16.04
Tiedote

Lyhytkestoisille ja muuntokoulutus-tyyppisille koulutuksille, joilla pyritään vastaamaan työvoimapulaan ja työnantajien osaamistarpeisiin, on tuoreen selvityksen mukaan selkeää tarvetta myös jatkossa. Jatkuvan oppimisen järjestelmän kehittämisen lisäksi on tehtävä toimenpiteitä, joilla voidaan vastata muuttuviin työvoimatarpeisiin nopeasti.

Selvityksessä tarkasteltiin työ- ja elinkeinoministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön vuosina 2017–2020 toteutettujen lyhytkestoisten koulutusten onnistuneisuutta ja vaikuttavuutta. Niiden toteuttamisella on vastattu työvoimapulaan kasvualoilla sekä jatkuvasti kehittyviin ja muuttuviin osaamistarpeisiin. Lisäksi taustalla ovat olleet tarve jatkuvalle osaamisen kehittämiselle sekä korkeakoulutettujen työttömyyden ja osaamisen kohtaanto-ongelmat.

Selvityksen mukaan koulutushankkeiden toteutus on ollut pääosin onnistunutta. Koulutus on koettu laadukkaaksi ja hyödylliseksi. Kehittämisehdotukset liittyvät muun muassa opiskelijavalintoihin, ohjauksen ja tuen riittävyyteen, opetuksen vahvempaan räätälöintiin opiskelijakohtaisesti sekä työnantajien sitouttamiseen vahvemmin koulutushankkeisiin.

Selvityksen havaintoja ja kehittämisehdotuksia hyödynnetään jatkuvan oppimisen uuden rahoitusinstrumentin kehittämisessä ja jatkuvan oppimisen uudistuksen valmistelussa. Selvityksen toteuttivat MDI Public Oy ja TK-Eval.

Lisätiedot:
johtava asiantuntija Janne Savolainen, TEM, p. 0295 067 042
opetusneuvos Päivi Bosquet OKM, p. 0295 330 375

 
Sivun alkuun