Hyppää sisältöön

Hallituksen esitys
Siviilipalveluksesta kieltäytymisestä tuomittuja ei määrätä enää uudelleen palvelukseen

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 21.10.2021 13.31
Tiedote

Hallitus esittää siviilipalveluslakiin muutosta, joka selkeyttäisi siviilipalveluksesta jo kertaalleen kieltäytyneiden ja tuomittujen asemaa. Vapauttavan tuomion saaneita ei enää määrättäisi uudelleen palvelukseen rauhan aikana.

Suomessa asevelvollisen täytyy suorittaa joko varusmiespalvelus tai siviilipalvelus. Siviilipalvelukseen voi hakeutua vakaumukseen perustuvista syistä. Siviilipalvelusvelvollisella tarkoitetaan laissa henkilöä, joka on hyväksytty suorittamaan siviilipalvelusta.

Jos siviilipalvelusvelvollinen kieltäytyy siviilipalveluksesta, Siviilipalveluskeskus tekee rikosilmoituksen ja asia siirtyy syyttäjän käsiteltäväksi. Nykylainsäädännön mukaan Siviilipalveluskeskuksen on määrättävä uudelleen palvelukseen henkilö myös tilanteessa, jossa tuomioistuin on hylännyt syytteen siviilipalveluksesta kieltäytymisestä.

Lakimuutoksen jälkeen henkilöä, jonka syytteen siviilipalveluksesta kieltäytymisestä tuomioistuin on hylännyt, ei enää määrättäisi suorittamaan siviilipalvelusvelvollisuuttaan rauhan aikana. Muutos parantaisi siviilipalvelusvelvollisten oikeusturvaa. Lisäksi se säästäisi oikeuslaitoksen sekä Siviilipalveluskeskuksen resursseja.

Hallitus antoi esityksen asevelvollisuuslain ja siviilipalveluslain muuttamisesta eduskunnalle 21.10.2021. Siviilipalveluslain muuttaminen sisältyy hallituksen esitykseen liitelakina. Lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2022.

Lisätiedot:
erityisasiantuntija Satu Ylikorpi, TEM, p. 0295 047 238

 
Sivun alkuun