Hyppää sisältöön

Suomen kansallinen yhteyselin käsitellyt OECD:n toimintaohjeiden noudattamista kahdessa tapauksessa

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 26.10.2020 14.32
Uutinen

Suomi on sitoutunut OECD:n monikansallisten yritysten toimintaohjeisiin, jotka ovat valtioiden suosituksia yrityksille vastuullisesta liiketoiminnasta kansainvälisessä toimintaympäristössä. Suomen kansallinen yhteyselin on kuluneen vuoden aikana käsitellyt kaksi valitusta, jotka koskevat toimintaohjeiden noudattamista.

Toimintaohjeiden sisältö on laaja, joten myös ohjeiden noudattamista koskevat valitukset ovat tyypillisesti keskenään erilaisia.

Ensimmäinen valituksista koski Nokia Oyj:n hankkiman yrityksen alihankintajärjestelyitä Argentiinassa. Valituksessa oli kyse raportointivelvoitteista, vero- ja sosiaaliturvamaksuvelvoitteista sekä työsuhteita koskevista kysymyksistä. Yhteyselin antoi oman näkemyksensä valituksesta osapuolten kuulemisen ja huolellisen tarkastelun jälkeen. Yhteyselin totesi, että Nokia ei ollut toiminut OECD:n toimintaohjeiden vastaisesti.

Toinen valituksista koski Kone Oyj:n jakelijan alihankintaa Irakissa. Yhteyselin ei ottanut valitusta tarkempaan käsittelyyn, koska valitus koski yritysten välisiä erimielisyyksiä, jotka eivät kuulu OECD:n toimintaohjeiden soveltamisalaan.

Toimintaohjeilla edistetään vastuullista liiketoimintaa

OECD:n toimintaohjeet ovat ainoa vastuullista liiketoimintaa koskeva kansainvälinen säännöstö, jota valtiot ovat sitoutuneet edistämään. Jokaiseen toimintaohjeisiin sitoutuneeseen maahan on perustettu kansallinen yhteyselin, joka tekee toimintaohjeita tunnetuksi ja seuraa niiden noudattamista. Suomessa yhteyselimenä toimii työ- ja elinkeinoministeriö yhdessä yhteiskunta- ja yritysvastuun neuvottelukunnan kanssa.

Mikä tahansa taho voi tehdä yhteyselimelle valituksen, jos se epäilee, että suomalainen yritys ulkomailla tai Suomessa toimiva ulkomainen yritys ei noudata toimintaohjeita. Tällöin yhteyselin tutkii, täyttääkö valitus OECD:n toimintaohjeissa valituskäsittelyn edellytykseksi määritellyt kriteerit. Jos kriteerit täyttyvät, yhteyselin ottaa valituksen tarkempaan käsittelyyn.

Yhteyselin myös tarjoaa osapuolille sovittelua. Valituskäsittelyn päätteeksi yhteyselin julkaisee päätöksen, jossa se kertoo valituksen sisällöstä ja mihin johtopäätöksiin se on valituksen pohjalta päätynyt.

Lisätietoja:

hallitussihteeri Sami Teräväinen, TEM, p. 0295 060 088, [email protected]
erityisasiantuntija Linda Piirto, TEM, p. 0295 047 028, [email protected]

 
Sivun alkuun