Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Finland ansöker om EU-stöd på grund av uppsägningarna vid Nokia

Arbets- och näringsministeriet
28.11.2016 11.40
Pressmeddelande

Finland lämnade tisdagen den 22 november 2016 en ansökan om stöd från Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (EFG) för dem som sagts upp från Nokia. Avsikten med finansieringen är att stödja något under tusen tidigare anställda hos Nokia. Storleken på det stöd som sökts från Europeiska kommissionen är 4,4 miljoner euro.

Under de kommande månaderna ska Finland också lämna in en ansökan om EFG-stöd i syfte att stödja dem som sagts upp från Microsoft under det pågående året.

– Både Nokias och Microsofts uppsägningar är en del av en mer omfattande strukturomvandling inom IKT-branschen. Kraven på dem som arbetar inom branschen förändras verkligen snabbt. De nuvarande toppförmågornas kompetens kan uppdateras med hjälp av EFG-stöd så att kompetensen fås att motsvara även kommande behov, konstaterar justitie- och arbetsminister Jari Lindström.

Stödåtgärderna för de uppsagda inleds genast

Stödåtgärderna inleds snabbt efter meddelandet om uppsägning, även om beredningen och handläggningen av själva EFG-ansökan tar tid.

– Det är mycket viktigt att de uppsagda har tillgång till råd och instruktioner genast när situationen det kräver. Det är också viktigt med tätt samarbete med de uppsagdas tidigare arbetsgivare, säger minister Lindström.

Finland drar aktivt nytta av EFG-stödet

I Finland genomförs för närvarande också flera andra projekt med EFG-stöd. I oktober 2016 fick Finland från EU ett beslut om finansiering för att stödja dem som sades upp från Microsoft år 2015.

Finansieringsbeslut för ett projekt som avser Helsingfors universitet och Aalto-universitetet väntas in i början av 2017. Finland lämnade in ansökan till Europeiska kommissionen i juli 2016.

Våren 2017 tänker Finland lämna in en EFG-ansökan för att stödja dem som sagts upp från Anttila och Stockmann.

I EFG-stödet är EU:s finansieringsandel 60 procent och den nationella finansieringsandelen 40 procent. Ur fonden beviljas i situationer med stora strukturomvandlingar stöd för aktiva arbetskraftspolitiska åtgärder, såsom olika träningar och utbildningar, främjande av rörlighet, lönesubvention och startpeng.

Mer information om fonden finns på adressen www.egr.fi

Ytterligare upplysningar:
Tapani Kojonsaari, specialsakkunnig ANM, tfn 050 456 2547

 
Sivun alkuun