Hyppää sisältöön
Media

Suomi sitoutuu edistämään naisten asemaa energia-alalla

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 25.5.2018 12.02
Tiedote

Suomi liittyy mukaan naisten asemaa energia-alalla edistävään Equal by 30 -kampanjaan, jonka tavoitteena on varmistaa samapalkkaisuus, sukupuolten tasa-arvo johtajavalinnoissa ja yhtenäiset mahdollisuudet opiskeluun ja uravalintaan kaikille vuoteen 2030 mennessä.

Suomi julkaisi sitoumuksensa 24.5.2018 Kööpenhaminassa Clean Energy Ministerial -kokouksen yhteydessä pidetyssä tapahtumassa.

– Energiateollisuudessa työskentelevistä edelleen 75 prosenttia on Suomessa miehiä ja vain 25 prosenttia naisia. Tässä on selvästi kehityksen paikka. Siksi vastasimme heti myöntävästi, kun Ruotsi ja Kanada pyysi meitä mukaan Equal by 30 -kampanjaan, toteaa asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen.

Equal by 30 -kampanja on osa kansainvälisen energiajärjestö IEA:n teknologiaohjelmaa, jossa edistetään puhtaan energian sektorin mahdollisuuksia tasa-arvoisena työympäristönä ja toisaalta halutaan tuoda julki se potentiaali, mikä energiasektorilla olisi käytettävissä, jos naisia olisi henkilökunnassa huomattavasti enemmän työntekijöistä toimihenkilöihin ja aina ylimpään johtoon saakka.

Suomen julkistamassa sitoumuksessa luvataan varmistaa, että miesten ja naisten määrä tasapainottuu valtionyhtiöiden johtokunnissa. Siitä tavoitteena on levittää samaa käytäntöä myös julkisomisteisiin yhtiöihin.

Miesten ja naisten palkkaeroja kavennetaan toimeenpanemalla kolmikantaisesti sovittua tasapalkkaohjelmaa.

Sukupuolten tasa-arvoa ja tasavertaisia mahdollisuuksia tulee edistää opetuksessa. Itsensä kehittämisen, yksiköllisen oppimisen ja kasvun tasavertaiset mahdollisuudet tulee varmistaa niin tytöille kuin pojillekin.

Kaikkia julkisia organisaatioita rohkaistaan tuottamaan sukupuolen mukaan jaoteltua tietoa tietoa ja käyttämään sitä suunnittelussa ja päätöksenteossa. Myös monet yritykset ovat määritelleet omat tasa-arvoisuustavoitteensa. Edistymisen seuraaminen ja siitä raportoiminen säännöllisesti auttavat tavoitteiden saavuttamisessa.

Equal by 30 -kampanjaan on liittynyt alkuvaiheessa neljä valtiota (Kanada, Ruotsi, Suomi ja Italia) sekä 20 energia-alan yritystä. Sen tavoitteena on asettaa sukupuolten tasa-arvoisuus energiamurroksen keskiöön siirryttäessä kohti puhtaan energian tulevaisuutta.

Lisätietoja verkossa:
Equal by 30 -kampanjasivusto
Suomen sitoumus sukupuolten tasa-arvoa edistävistä toimista energia-alalla

Lisätiedot:
energiaministerin erityisavustaja Vilhartti Hanhilahti, puh. 040 836 4823
ylitarkastaja Kati Veijonen, TEM, puh. 029 504 7170
 

Kimmo Tiilikainen
 
Sivun alkuun