Hyppää sisältöön
Media

Finland förbinder sig att förbättra kvinnors ställning inom energisektorn alalla

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 25.5.2018 12.02
Pressmeddelande

Finland ansluter sig till Equal by 30, en kampanj för att förbättra kvinnors ställning inom energisektorn. Målet med kampanjen är att uppnå lika lön, jämställdhet vid tillsättande av chefer och lika möjligheter till studier och karriärval för alla senast 2030.

Finland offentliggjorde sin utfästelse den 24 maj 2018 i Köpenhamn vid ett evenemang i samband med mötet Clean Energy Ministerial.

– Av dem som arbetar inom energiindustrin är fortfarande cirka 75 procent män och endast 25 procent kvinnor. Här finns det helt klart behov av utveckling. Därför svarade vi genast ja, när Sverige och Kanada bad oss delta i kampanjen Equal by 30, konstaterar bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen.

Kampanjen Equal by 30 ingår i Internationella energiorganet IEA:s teknologiprogram för att främja möjligheterna till en jämställd arbetsmiljö inom sektorn för ren energi. Samtidigt vill man lyfta fram vilken potential det finns inom energisektorn, om där skulle finnas fler kvinnor bland personalen på alla nivåer, även uppe i högsta ledningen.

I Finlands utfästelse lovas att en mer jämlik representation av män och kvinnor ska säkerställas i ledningen för statliga bolag. Målet är att sprida samma praxis även till offentligt ägda bolag.

Mäns och kvinnors löneskillnader ska minskas genom ett likalönsprogram som utarbetas på trepartsbasis.

Jämställdhet och lika möjligheter bör främjas inom utbildningen. Det ska säkerställas att både flickor och pojkar har lika möjligheter till självutveckling, tillväxt och individuellt lärande.

Alla offentliga organisationer uppmuntras att ta fram könsuppdelad information och att använda den vid planering och beslutsfattande. Även många företag har fastställt egna jämställdhetsmål. Uppföljning av hur arbetet framskrider och regelbunden rapportering ska göra det lättare att nå målen.

Kampanjen equal by 30 har nyss startat, och hittills har fyra stater (Kanada, Sverige, Finland och Italien) och 20 företag inom energisektorn anslutit sig till den. Målet med kampanjen är att sätta jämställdhet i fokus vid energiomställningen mot en framtid med ren energi.

Mer information på webben:
Webbplats för kampanjen Equal by 30
Stater och företag som redan deltar i kampanjen
Finlands utfästelse om jämställdhetsfrämjande insatser inom energisektorn

Ytterligare upplysningar:
Vilhartti Hanhilahti, energiministerns specialmedarbetare, tfn 040 836 4823
Kati Veijonen, överinspektör, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7170

Kimmo Tiilikainen
 
Sivun alkuun