Hyppää sisältöön

TEM-analyysi työvoiman hankinnasta vuonna 2020: Eniten rekrytointiongelmia sosiaali- ja terveysaloilla

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 18.8.2021 9.00
Tiedote
Rekrytointiongelmia kokeneet työpaikat Suomessa 2005-2020

Rekrytointiongelmia oli vuonna 2020 kokenut 40 % työvoimaa hakeneista toimipaikoista, ja rekrytointiongelmien taso oli Suomessa koronakriisistä huolimatta mittaushistorian kolmanneksi korkein. Toimialoista rekrytointiongelmia oli eniten sosiaali- ja terveysaloilla, missä 54 %:lla työvoimaa hakeneista toimipaikoista oli ongelmia löytää tarvitsemaansa työvoimaa, kertoo 18.8.2021 julkistettu TEM-analyysi.

Työvoimapulaa kokeneiden, eli kokonaan tai osittain ilman sopivaa työvoimaa jääneiden toimipaikkojen osuus oli kaikilla toimialoilla yhteensä 19 %. Osuus oli sama kuin koronaa edeltäneenä vuonna 2019. Toimipaikoissa jäi työllistämättä yhteensä 58 000 työntekijää.

Rekrytointiongelmat vähenivät kaikilla muilla toimialoilla paitsi julkisten palveluiden ja koulutuksen aloilla. Koronakriisin vaikutus nähdään selkeimmin majoitus- ja ravitsemisaloilla, joissa rekrytointiongelmia kokeneiden toimipaikkojen osuus laski 13 %-yksiköllä vuodesta 2019.

Osaamiseen liittyvät puutteet olivat useimmin mainittuja rekrytointiongelmien syitä. Työpaikkaan liittyvät syyt saivat toiseksi eniten mainintoja. Työpaikkaan liittyvät syyt olivat vuonna 2020 harvi-naisempia yksityisellä sektorilla muihin sektoreihin nähden.

Rekrytointitarpeen syynä oli uuden työpaikan syntyminen yli puolessa yksityisen sektorin rekrytoinneista. Sen sijaan kuntasektorilla suurin osa työvoiman hankinnasta on poistuman korvaamista. Yli puolet työpaikoista täytettiin toisesta työpaikasta siirtyvillä työntekijöillä ja 19 % työttömillä työnhakijoilla.

Käytetyimmät työvoiman hankintakeinot olivat ilmoitus omalle henkilökunnalle ja työvoiman rekrytointi TE-toimiston avulla. TE-toimistoa käytti 44 % rekrytoineista toimipaikoista. Sosiaalisen median merkitys työvoiman hankintakanavana kasvoi jälleen.

16 % toimipaikoista ilmoitti viime vuonna, että heillä on suunnitelmissa palkata lisää henkilöstöä seuraavien 12 kuukauden aikana. 11 % toimipaikoista ilmoitti suunnittelevansa henkilöstön vähentämistä. Toimialoittain tarkasteltuna henkilöstön määrän kasvua on odotettavissa suhteellisesti eniten informaatio- ja viestintäalalla. Henkilöstömäärän kasvattamista suunniteltiin myös esimerkiksi sosiaali- ja terveysalalla sekä liike-elämän palveluissa.

Analyysi perustuu Tilastokeskuksen TEM:lle vuodesta 1993 lähtien tuottamaan työnantajahaastatteluun.

– Lisää työvoimaa tarvitaan nyt useilla aloilla. Työvoiman saatavuusongelman yleisin syy raportin mukaan on puutteet osaamisessa. Osaamisen kehittäminen onkin keskeinen asia, johon on keskityttävä kohtaanto-ongelman ja sitä kautta työllisyyden parantamiseksi, sanoo alivaltiosihteeri Elina Pylkkänen työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Lisätietoja
asiantuntija Juho Peltonen, TEM, p. 0295 047 119 ja sposti juho.peltonen(at)tem.fi

 
Sivun alkuun