Hyppää sisältöön

Työelämä 2020 -hanke haastaa työpaikat tunniksi luottamuksen äärelle

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 1.11.2018 9.00
Tiedote

Luottamustunti-verkkotyökalu on helppo tapa ottaa työtiimin keskinäinen luottamus puheenaiheeksi ja löytää sitä vahvistavia toimintatapoja

Suomalaisten työelämätoimijoiden muodostama Työelämä 2020 -hanke keskittyy tänä vuonna herättämään keskustelua luottamuksesta ja sen merkityksestä. Nyt käynnistyvä Luottamustunti-kampanja tarjoaa hyvän mahdollisuuden tähän kaikilla suomalaisilla työpaikoilla. Kampanjan takana ovat Työelämä 2020 -hanke ja Työturvallisuuskeskus.

Luottamustunti on maksuton työkalu, jonka avulla työtiimi voi käsitellä yhden tunnin aikana ohjatusti ja osallistavasti luottamukseen liittyviä asioita sekä kirjata omia käytäntöjään luottamuksen edistämiseksi.

–Työelämän kehittäminen on usein hyvin korkealentoista keskustelua, ja siitä puhutaan yleensä koko yrityksen tai työyhteisön tasolla. Teimme aiempien kehittämishankkeiden kokemusten pohjalta yksinkertaisen työkalun, jonka avulla yksittäinen työtiimi voi pohtia keskinäistä luottamustaan, mistä se syntyy ja miten sitä voisi vahvistaa, kertoo Työturvallisuuskeskuksen kehittämispäällikkö Jarna Savolainen.

Luottamustunnin verkkotyökalun avulla pohditaan videon ja kysymysten kautta muun muassa sitä, mitä luottamus on ja miten se näkyy ryhmän toiminnassa. Tunnin lopuksi tiimin jäsenet kirjaavat työkirjaan keskustelun pohjalta luottamuslupaukset, joiden avulla yhteisiä tavoitteita toteutetaan käytännössä.

– Luottamuslupaukset koskevat muun muassa sitä, miten erilaisissa tilanteissa käyttäydytään. Lupausten tulee olla sellaisia, että niitä voidaan käytännössä toteuttaa ja että kaikki voivat niihin sitoutua, Savolainen kertoo.

Mikrotason luottamuksessa työyhteisössä on kyse ennen kaikkea oman työtiimin keskinäisestä asiasta: siitä, miten työntekijät toimivat ja viestivät keskenään ja esimiestensä kanssa. Luottamus edistää tiimin sisäistä vuorovaikutusta ja rohkeutta nostaa esiin uusia ideoita.

Työelämä 2020 -hankejohtaja Margita Klemetti toivookin, että mahdollisimman monet työpaikat innostuisivat Luottamustunnista.

– Luottamuksen merkitystä työpaikoilla on selvitetty useilla tutkimuksilla. Myös meidän tänä vuonna teettämässämme luottamuskyselyssä käy ilmi, että työpaikoilla on hyvä ihmisten välinen luottamus. Tämän uuden työkalun avulla luottamus saadaan näkyväksi osaksi arkea. Rohkaisen työpaikkoja pysähtymään hetkeksi tämän teeman ympärille, Klemetti sanoo.

Työelämä 2020 -hanke on valtakunnallinen työelämätoimijoista koostuva verkosto, jota koordinoidaan työ- ja elinkeinoministeriössä. Verkosto kannustaa ja tukee työpaikkojen omiin lähtökohtiin perustuvaa kehittämistyötä tarjoamalla työelämään liittyvää tietoa, palveluita ja hyviä käytäntöjä. Työelämä 2020 -hankkeen visiona on, että Suomessa on Euroopan paras työelämä vuonna 2020.

Katso lisää osoitteesta luottamustunti.fi

Lisätiedot:

Margita Klemetti, hankejohtaja, työ- ja elinkeinoministeriö, p. 029 504 7032
Jarna Savolainen, kehittämispäällikkö, Työturvallisuuskeskus, p. 040 561 2022

 
Sivun alkuun