Hyppää sisältöön

Työelämän tietosuojalakiin muutoksia

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 14.3.2019 14.58
Tiedote

Lakiin yksityisyyden suojasta työelämässä (ns. työelämän tietosuojalaki) tehdään tietosuoja-asetuksesta ja kansallisen tietosuojasääntelyn muutoksista johtuvat muutokset. Muutokset ovat pääosin teknisluonteisia tai täsmentäviä. Laissa täsmennetään myös sitä, että työnantaja voi kerätä työntekijän tietoja ilman hänen suostumustaan vain laissa erikseen säädellyissä tapauksissa.

Työelämän tietosuojalain muutokset tulevat voimaan 1.4.2019.

Valtioneuvosto esittää muutoksia vahvistettavaksi tasavallan presidentin esittelyssä 15.3.2019.

Tietosuoja-asetuksen soveltaminen alkoi toukokuussa 2018. Tietosuoja-asetus sisältää mahdollisuuden antaa kansallista työelämän tietosuojasääntelyä. Työelämän tietosuojalaki säilyy voimassa lähes sellaisenaan. Työntekijän henkilötietojen käsittelyssä on noudatettava tietosuoja-asetuksen kanssa rinnakkain tietosuojalakia ja erityislakina työelämän tietosuojalakia.

TEM käynnistää kolmikantaisen selvitystyön työelämän tietosuojalain muutostarpeista

Eduskunta hyväksyi valiokunnan mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Eduskunta edellyttää, että hallitus viipymättä ja kolmikantaisesti selvittää työelämän tietosuojalain mahdolliset muutostarpeet, jotka liittyvät työntekijän luotettavuuden selvittämiseen. Työ- ja elinkeinoministeriö käynnistää eduskunnan edellyttämän selvityksen. Lainvalmistelun käynnistämisen aikataulusta tiedotetaan erikseen.

Lisätietoja:

Johanna Ylitepsa, erityisasiantuntija, TEM, p. 029 506 4207

 
Sivun alkuun