Hyppää sisältöön

Työllisyyspaketti-työryhmän loppuraportti julki

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 1.9.2016 20.40
Uutinen

Työ- ja elinkeinoministeriö julkisti 1.9.2016 työllisyyspakettia valmistelleen työryhmän loppuraportin, jota on hyödynnetty hallituksen budjettiriihessä. Raportissa ehdotettiin 18 erilaista toimenpidettä, joilla työllisyyttä voitaisiin kohentaa.

Työryhmän ehdottamat toimenpiteet liittyvät seuraaviin kuuteen tavoitteeseen: työttömyyden keston lyhentäminen, työn tarjonnan lisääminen ja kannustinloukkujen purkaminen, työvoiman kysyntää lisäävät toimet, osaamisen vahvistaminen, sosiaaliset ja työkykyyn liittyvät toimet sekä asuminen ja liikkuvuus.

Toimenpiteet ovat seuraavat:

I. Työttömyyden keston lyhentäminen
1. Ansiopäivärahaan tehdään tasoporrastus
2. Työttömien henkilökohtaista asiakaspalvelua lisätään TEtoimistoissa heti työttömyysjakson alussa
3. TE-palvelujen digitalisointihanketta vahvistetaan

II. Työn tarjonnan lisääminen ja kannustinloukkujen purkaminen
4. Työttömyysturvan työssäoloehdon kertyminen palkkatuetun työn aikana poistetaan kokonaan
5. Työkokeilun käytön lisääminen työpaikoilla sekä työsopimuslain ja julkisia työvoimapalveluita koskevan sääntelyn yhteensovittaminen
6. Kotihoidon tuen enimmäiskestoa lyhennetään
7. Vuorotteluvapaan ehtojen tiukentaminen sijaisen työttömyyden keston osalta
8. Työttömyysturvan lisäpäiväoikeuden alaikärajaa (eläkeputki) nostetaan
9. Työn vastaanottamisesta johtuvia viiveitä työttömyysetuuksien maksatuksessa vähennetään
10. Ulosoton suojaosuuteen tehdään tasokorotus

III. Työvoiman kysyntää lisäävät toimet
11. Otetaan käyttöön pitkäaikaistyöttömien ’uusi alku’ ja harjoitteluajan palkkamalli

IV. Osaamisen vahvistaminen
12. Nuorten työmarkkinavalmiuksia parannetaan: ohjelma toisen asteen opintojen aloittamiseksi ja keskeyttämisen vähentämiseksi
13. Työmarkkinoilla toimivien työllisyyttä edistetään
14. Maahanmuuttajien koulutusta kehitetään

V. Sosiaaliset ja työkykyyn liittyvät keinot
15. Toteutetaan eläketuki erittäin pitkään työttömänä olleille kertaratkaisuna

VI. Asuminen ja liikkuvuus
16. Asumistukijärjestelmään aiemmin päätettyjen muutosten tarkistaminen: perutaan päätös siirtää opiskelijat yleisen asumistuen piiriin
17. ARA-asuntojen tulorajojen käyttöönotto pääkaupunkiseudulla
18. Toimeentulotuen asumiskustannusten omavastuun palauttaminen

Hallitus sopi 5.4.2016 strategisen hallitusohjelman toimintasuunnitelman päivityksessä yrittäjyyspaketista ja työllisyyspaketista. Päätetyistä toimenpiteistä huolimatta työllisyystavoitteiden toteutumiseksi tarvittiin lisää kasvua ja työllisyyttä luovia keinoja. Siksi hallitus päätti työllisyyspaketin yhteydessä, että vuoden 2016 budjettiriiheen valmistellaan uusia työllisyyttä vahvistavia lisätoimia. Valmistelun tueksi asetettiin ajalle 23.5.2016–31.8.2016 Työllisyyspaketti-työryhmä, jonka puheenjohtajana toimi osastopäällikkö Tuija Oivo työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Työryhmän loppuraportti on luettavissa osoitteessa http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/75398

Lisätiedot:
osastopäällikkö Tuija Oivo, TEM, puh. 050 396 0168

 
Sivun alkuun