Hyppää sisältöön

Työmarkkinaennuste: Hallituksen työllisyysastetavoite saavutetaan 2019

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 21.11.2018 14.03
Tiedote

Työllisyyden kasvu on vuonna 2018 ollut jopa vahvempaa kuin toteutuneen talouskasvun perusteella olisi voinut odottaa. Tuoreen työmarkkinaennusteen mukaan työllisyys kasvaa vuonna 2018 noin 66 000 henkilöllä ja vuonna 2019 työllisyyden ennustetaan kasvavan noin 30 000 henkilöllä.

Rakennusalalla voimakas työllisyyden kasvu jatkuu jo neljättä vuotta peräkkäin, mutta hidastuu huomattavasti ensi vuonna. Palvelualalla työllisyyden kasvu on ollut tänä vuonna erittäin vahvaa. Työllisyyden kasvu palvelusektorilla hidastuu ensi vuonna, mutta toisaalta hieman nykyistä suurempi osa kokonaistyöllisyyden kasvusta tulee ensi vuonna palveluista.

Työllisyysaste ylittää ensi vuonna 72 prosentin

Työllisyysaste kasvaa tänä vuonna 71,7 prosenttiin ja nousee ennätykselliset 2,1 prosenttiyksikköä edellisvuodesta. Myös ensi vuonna työllisyysaste nousee, yltäen 72,7 prosenttiin. Hallituksen työllisyysastetavoite ollaan siis saavuttamassa.

Työvoiman tarjonta on kasvanut edelleen vuoden 2018 aikana. Myös työvoimaosuus kasvaa edelleen nousten 66,4 prosenttiin tänä vuonna ja 66,7 prosenttiin ensi vuonna. Piilotyöttömyys laskee edelleen ja työvoiman ulkopuolelta virtaa uutta työvoimaa markkinoille.

Työttömyys on tänä vuonna kääntynyt selvään laskuun. Kun viime vuonna valtaosa työllisyyden kasvusta perustui työvoiman tarjonnan kasvuun, niin tämän ja ensi vuoden aikana noin puolet työllisyyden kasvusta perustuu työttömyyden laskuun. Keskimääräinen työttömyysaste laskee tänä vuonna 7,4 prosenttiin ja ensi vuonna peräti 6,8 prosenttiin. Kohtaanto-ongelmat ja rakenteellinen työttömyys voivat kuitenkin rajoittaa työttömyyden laskua ensi vuonna.

Työttömien työnhakijoiden määrä laskee edelleen, mutta aiempaa hitaammin

Työttömien työnhakijoiden (työnvälitystilasto) määrä laski vuoden 2017 aikana ennätysnopeasti. Sekä työttömien työnhakijoiden että pitkäaikaistyöttömien määrä jatkaa laskuaan vuoden 2020 loppuun, joskin hitaampana kuin vuonna 2017. Vuonna 2020 työttömien työnhakijoiden määrän ennustetaan alittavan 200 000.

Taulukon otsikko: Työttömien työnhakijoiden määrän kehitys työmarkkinaennusteen mukaan

Vuonna 2018

Muutos vuoteen 2017

Vuonna 2019

Vuonna 2020

Työttömiä työnhakijoita

256 000

- 47 000

221  000

191 000

Pitkäaikaistyöttömiä

76 000

- 28 000

61 000

53 000

Alle 25-vuotiaita työttömiä

33 000

- 6 000

29 000

26 000


Työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämän työnvälitystilaston mukaisten työttömien työnhakijoiden määrä on laskenut liki samalle tasolle kuin mitä Kelan kokoamien tilastojen mukaan Suomessa on työttömyysajalta työttömyysturvaetuuksia saavia. Työttömien haastatteluilla ei siis enää arvioida olevan vaikutusta työttömien työnhakijoiden määrän vähenemiseen.

Työ- ja elinkeinoministeriön lyhyen aikavälin työmarkkinaennuste perustuu aikasarja-analyysiin, jossa hyödynnetään suhdanneindikaattoreiden, työmarkkinatilastojen ja politiikkainformaation lisäksi valtionvarainministeriön bruttokansantuote-ennustetta sekä Tilastokeskuksen väestöennusteita. Ennuste julkaistaan kahdesti vuodessa.

Työ- ja elinkeinoministeriön lyhyen aikavälin työmarkkinaennuste, syksy 2018

Lisätiedot:
neuvotteleva virkamies Johanna Alatalo, TEM, p. 050 396 0324
erityisasiantuntija Erno Mähönen, TEM, p. 050 460 0066

 
Sivun alkuun