Hyppää sisältöön

Työnantajalle velvollisuus ilmoittaa TE-toimistolle tuotannollisista tai taloudellisista syistä irtisanottavista työntekijöistä

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 16.1.2020 13.48
Tiedote

Hallitus esittää, että työnantajalle palautetaan ilmoitus- ja tiedottamisvelvollisuuksia tilanteissa, joissa työntekijöitä on irtisanottu tuotannollisilla tai taloudellisilla perusteilla. Hallitus antoi 16.1.2020 eduskunnalle esityksen laiksi työsopimuslain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi.

Esityksen mukaan työsopimuslakiin palautettaisiin säännös, jonka mukaan työnantajan olisi ilmoitettava tuotannollisilla tai taloudellisilla perusteilla irtisanottavien työntekijöiden irtisanomisesta työ- ja elinkeinotoimistolle, jos irtisanottavia työntekijöitä on vähintään kymmenen. Lisäksi työnantajan tulisi tiedottaa mainituissa tilanteissa irtisanottaville työntekijöille heidän oikeudestaan työllistymissuunnitelmaan.

Vastaavat säännökset palautettaisiin hallituksen esityksen mukaan myös merityösopimuslakiin ja kunnallisesta viranhaltijasta annettuun lakiin. Lisäksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annettuun lakiin palautettaisiin säännös, joka koskee työnantajien ilmoitusten vastaanottamiseen varautumista.

Työnantajien ilmoitus- ja tiedottamisvelvollisuuksia koskevat säännökset kumottiin palvelussuhdelaeista vuonna 2017. Säännösten palauttamista ovat ehdottaneet muun muassa työmarkkinoiden keskusjärjestöt kesäkuussa 2019 julkaistussa sopimuksessa, joka liittyi vuoden 2017 eläkeuudistuksen jatkoneuvotteluihin.

Lisätiedot:

erityisasiantuntija Elli Nieminen, työ- ja elinkeinoministeriö, p. 029 504 8247

 
Sivun alkuun