Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Työnhakijan muutoksenhakuoikeus täsmentyy

Työ- ja elinkeinoministeriö
25.4.2019 12.03
Uutinen

Julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain säännöksiä täsmennetään oikeuskäytännössä ilmenneiden epäselvyyksien takia. Lainmuutoksella varmistetaan, että työnhakija voi valittaa omaehtoisen opiskelun tukemiseksi maksettavan työttömyysetuuden lakkauttamisesta sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakuntaan ja vakuutusoikeuteen.

Täsmennys vastaa sekä sitä muutoksenhakuoikeutta, jota lainsäädännössä on alun perin tarkoitettu, että työttömyysturva-asioiden muutoksenhakua ylipäätään.

Esitys ei vaikuta edellytyksiin, joiden täyttyessä työnhakijan omaehtoista opiskelua voidaan tukea työttömyysetuudella. Esitys ei vaikuta myöskään siihen, missä tilanteissa oikeus työttömyysetuuteen lakkautetaan.

Lainmuutos on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.8.2019.

Lisätietoja:
vanhempi hallitussihteeri Timo Meling, TEM, p. 0295 049 084

 
Sivun alkuun