Hyppää sisältöön

Työntekijän työsuhde ja palkanmaksu turvataan aluksen jouduttua merirosvouksen kohteeksi

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 8.4.2020 14.23
Tiedote

Hallitus esittää merityösopimuslakiin muutoksia, jotka turvaisivat työntekijän työsuhteen ja palkanmaksun jatkumista tilanteessa, jossa työntekijä joutuu vangituksi merirosvouksen tai alukseen kohdistuvan aseellisen ryöstön seurauksena.

Kansalliseen lakiin esitettävät muutokset perustuvat säännöksiin, jotka lisättiin vuonna 2018 Kansainvälinen työjärjestö ILOn merityötä koskevan yleissopimuksen ohjeistoon. Hallitus esittää, että eduskunta hyväksyisi kansainvälisen merityöyleissopimuksen ohjeistoon tehdyt muutokset sekä lain, jolla muutokset saatetaan voimaan.

Muutosten voimaansaattamista koskevan lain sekä kansalliseen lainsäädäntöön tehtävien muutosten olisi tarkoitus tulla voimaan 26.12.2020, kun merityöyleissopimuksen ohjeiston muutokset tulevat kansainvälisesti voimaan.

Vastuulliset varustamot toimivat jo ohjeiston vaatimalla tavalla

Merityöyleissopimus asettaa kansainväliset merityötä koskevat vähimmäisvaatimukset, jotka koskevat muun muassa työsuhteen ehtoja, majoitusta ja virkistysmahdollisuuksia, ruokaa ja ruokahuoltoa, terveyden suojelua ja sosiaaliturvaa.

Muutokset merityöyleissopimuksen ohjeistoon hyväksyttiin vuoden 2018 kansainvälisessä työkonferenssissa. Niiden tarkoituksena on varmistaa merenkulkijoiden työsopimusten voimassaolon ja palkanmaksun jatkuvuus aluksen joutuessa merirosvouksen tai aseellisen ryöstön kohteeksi. Tällaisissa tilanteissa merenkulkijat saattavat olla vangittuina pitkiä aikoja.

Suomalaisia aluksia ei merkittävässä määrin kulje merirosvouksen kannalta riskialttiilla alueilla. Käytännössä maailmalla vastuullisesti toimineet varustamot toimivat jo nykyisin ehdotetussa laissa tarkoitetulla tavalla. Ohjeiston muutosten hyväksyminen Suomen osalta ja niiden toimeenpano edellyttävät kuitenkin asiasta säätämistä lailla.

Muita täsmennyksiä merityötä koskeviin lakeihin

Hallitus esittää lisäksi merityösopimuslakiin, merityöaikalakiin ja kotimaanliikenteen työaikalakiin muita täsmennyksiä, joita olemassa olevat merityöyleissopimuksen ohjeiston säännökset edellyttävät. Nämä muutokset koskevat muun muassa valitusmenettelyä aluksella ja työ- ja lepoaikoja koskevia asioita.

Lisäksi ehdotetaan teknisiä muutoksia merimiesten vuosilomalakiin, merimiespalvelulakiin ja valtion varoista korvattavista merimiesten matkakustannuksista annettuun lakiin.

Muutokset on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.7.2020.

Lisätiedot:

erityisasiantuntija Elli Nieminen, TEM, p. 0295 048 247

 
Sivun alkuun