Hyppää sisältöön
Media

Työryhmän mietintö työsopimuslain muuttamisesta lausunnoille

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 3.5.2022 10.27
Tiedote

Tavoitteena on antaa lain soveltajille apuvälineitä erityisesti työsuhteisen työn ja yrittäjänä tehtävän työn väliseen rajanvetoon. Taustalla on hallitusohjelman kirjaukset työn murroksen tuomista muutoksista sekä työelämän epävarmuuden vähentämisestä. Ehdotetut lakimuutokset on valmisteltu kolmikantaisesti.

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää 14.6.2022 mennessä lausuntoja työryhmän mietinnöstä, johon sisältyy luonnos hallituksen esitykseksi. 

Mietinnössä esitetään, että työsopimuslain soveltamisalasäännökseen lisättäisiin vaatimus kokonaisharkinnan tekemisestä. Kokonaisharkinta tulisi tehdä tilanteissa, joissa työsuhteen luonne jää edelleen epäselväksi tai tulkinnanvaraiseksi työsuhteen tunnusmerkkien arvioimisen jälkeen. 

Kokonaisharkinnassa olisi otettava huomioon muun muassa osapuolten oikeussuhteen luonnetta koskeva yhteinen tarkoitus, työntekemistä koskevat ehdot, olosuhteet, joissa työtä tehdään sekä niistä muodostuva osapuolten tosiasiallinen asema oikeussuhteessa. Työsuhteen perustunnusmerkkeihin ei tehtäisi muutoksia.

Muutoksen tavoitteena on täsmentää ja selkeyttää työsuhteen määrittelyä tulkinnanvaraisissa ja epäselvissä tilanteissa. Muutos auttaa esimerkiksi työnteon osapuolia ja viranomaisia tekemään rajanvetoja työsuhteessa ja yrittäjänä tehtävän työn välillä.

Esityksellä toteutetaan hallitusohjelman kirjausta lainsäädännön muutostarpeiden selvittämisestä työn murroksen näkökulmasta. Työelämän epävarmuuden vähentämiseksi täsmennetään työsopimuslain työsopimuksen käsitettä niin, että työsopimussuhteen naamiointi muuksi kuin työsopimukseksi estetään.
 
Hallituksen on tarkoitus antaa esityksensä eduskunnalle syksyllä 2022.

Ehdotukset on valmisteltu kolmikantaisessa työryhmässä

Ehdotukset on valmisteltu kolmikantaisessa sääntely-työryhmässä, joka työskentelee työllisyyden edistämisen ministerityöryhmän alaisuudessa. Työryhmässä olivat edustettuina työ- ja elinkeinoministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, valtiovarainministeriö, Valtion työmarkkinalaitos, Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Suomen Yrittäjät ry, SAK ry, STTK ry, Akava ry sekä Kirkon työmarkkinalaitos.

Työryhmän mietintöön sisältyy EK:n ja SY:n yhteinen eriävä mielipide, SAKn ja STTKn yhteinen täydentävä lausuma sekä Akavan täydentävä lausuma. 

Ruotsinkielisen esityksen lausuntoaika alkaa myöhemmin ja näin ollen myös päättyy myöhemmin. Kerromme sen alkamisesta erikseen.

Lisätiedot:

hallitusneuvos Tarja Kröger, p. 029 504 8937
erityisasiantuntija Elli Nieminen, p. 029 504 8247

 
Sivun alkuun