Hyppää sisältöön

Antalet arbetslösa arbetssökande minskade i december

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 25.1.2018 9.04
Pressmeddelande

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det i slutet av december sammanlagt 295 500 arbetslösa arbetssökande. Det är 62 600 färre än ett år tidigare. Från föregående månad ökade antalet arbetslösa arbetssökande med 24 200. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt.

Antalet långtidsarbetslösa, dvs. personer som varit arbetslösa arbetssökande utan avbrott i minst ett år, uppgick till 91 600, vilket är 30 400 färre än ett år tidigare. Antalet arbetslösa arbetssökande som fyllt 50 år uppgick till 110 900, dvs. 20 700 färre än vid samma tidpunkt föregående år.

Antalet unga arbetslösa arbetssökande som var under 25 år uppgick till 9 800 färre än i december föregående år, dvs. sammanlagt 38 300. I januari–december avslutades i genomsnitt 68,0 procent av arbetslöshetsperioderna för unga personer innan arbetslösheten varat i tre månader, vilket är 5,2 procentenheter mer än ett år tidigare.

Antalet nya lediga jobb ökade

Till arbets- och näringsbyråerna anmäldes under december 40 300 nya lediga jobb, dvs. 3 200 fler än i december föregående år. Allt som allt fanns det i december 78 300 lediga jobb vid arbets- och näringsbyråerna, vilket är 9 900 fler än för ett år sedan.

I slutet av december fanns det i hela landet 25 500 permitterade, vilket är 12 500 färre än vid motsvarande tidpunkt föregående år. Antalet permitterade på heltid var sammanlagt 17 300, vilket är 10 200 färre än i december föregående år.

Antalet förhandsmeddelanden om kommande permitteringar från arbetsgivare har minskat. Utifrån förhandsmeddelandena är det möjligt att 1 400 personer kommer att permitteras inom den närmaste framtiden, vilket är 900 färre än för ett år sedan. Antalet kommande permitteringar minskade med 100 från november till december.

I slutet av december deltog 114 600 personer i service som räknas in i aktiveringsgraden, vilket är 400 fler än ett år tidigare. Sådan service är till exempel lönesubvention, arbetskraftsutbildning, arbetsprövning och frivilliga studier.

Statistikcentralen: Arbetslöshetsgraden 8,4 procent

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning fanns det i december 48 000 flera sysselsatta än ett år tidigare. Sysselsättningsgraden var 69,6 procent, dvs. 1,3 procentenheter högre än i december i fjol. Enligt arbetskraftsundersökningen uppgick antalet arbetslösa till 227 000, vilket är 20 000 flera än för ett år sedan. Arbetslöshetsgraden var 8,4 procent, dvs. 0,6 procentenheter högre än ett år tidigare.

Centrala skillnader mellan arbetsförmedlingsstatistiken och arbetskraftsundersökningen:

Uppgifterna baserar sig på arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik och separata uppföljning av kommande permitteringar samt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning.  Källan för arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik är arbets- och näringsbyråernas kundregister, medan Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är en urvalsundersökning.

I arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik är definitionen på arbetslöshet att personen inte har något anställningsförhållande och inte är sysselsatt i företagsverksamhet. I arbetsförmedlingsstatistiken räknas dessutom de heltidspermitterade in i de arbetslösa, men de heltidsstuderande räknas inte in. I Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är definitionen av arbetslöshet striktare: det förutsätts att arbetslösa aktivt sökt arbete under de föregående 4 veckorna och är beredda att ta emot arbete under de följande 2 veckorna. Statistikcentralens internationellt sett jämförbara arbetskraftsundersökning producerar de officiella arbetslöshetssiffrorna.

Mer information om skillnaderna mellan statistikerna

Ytterligare upplysningar:
Petri Syvänen, konsultativ tjänsteman, ANM, tfn 029 504 8050

Länkar:

ANM:s sysselsättningsöversikt

Uppgifterna om den separata uppföljningen av kommande permitteringar

Arbetsförmedlingsstatistikens centrala definitioner

Mer detaljerade uppgifter om arbetsförmedlingsstatistiken via ANM:s statistikdatabas Toimiala Online: www.toimialaonline.fi / sökväg Tilastokanta – Työmarkkinat – Työnvälitystilastot

Statistikcentralens och ANM:s gemensamma offentliggöranden

  

 
Sivun alkuun