Hyppää sisältöön

Työttömyys väheni marraskuussa

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 20.12.2016 9.07
Tiedote

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli marraskuun lopussa yhteensä 328 500 työtöntä työnhakijaa. Se on 13 600 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömien työnhakijoiden määrä väheni edellisestä kuusta 400:lla. Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Työllisyyskatsauksesta.

Pitkäaikaistyöttömiä eli yhdenjaksoisesti vähintään vuoden työttömänä työnhakijana olleita oli 121 500, mikä on 7 100 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Yli 50-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 125 900 eli 3 100 vähemmän kuin edellisenä vuonna samaan aikaan.

Nuoria alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 2 800 vähemmän kuin edellisen vuoden marraskuussa eli yhteensä 40 100. Nuorten työttömyyksistä päättyi ennen kolmen kuukauden työttömyyttä tammi-marraskuussa keskimäärin 63,0 prosenttia, mikä on 0,2 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Uusien avoimien työpaikkojen määrä lisääntyi

Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin TE-toimistoihin marraskuun aikana 38 700 eli 5 500 enemmän kuin edellisen vuoden marraskuussa. Kaikkiaan TE-toimistoissa oli marraskuussa avoinna 69 000 työpaikkaa, mikä on 8 800 enemmän kuin vuosi sitten.

Koko maassa oli lomautettuna marraskuun lopussa 31 600 henkilöä, mikä on 4 200 vähemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Kokoaikaisesti lomautettuja oli yhteensä 21 200 henkilöä, mikä on 4 100 vähemmän kuin edellisen vuoden marraskuussa.

Työnantajien ennakkoilmoitukset tulevista lomautuksista ovat lisääntyneet. Ennakkoilmoitusten mukaan on mahdollista, että 15 800 henkilöä lomautetaan lähitulevaisuudessa, mikä on 8 900 enemmän kuin vuosi sitten. Tulevien lomautusten määrä nousi lokakuusta marraskuuhun 13 800:lla.

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli marraskuun lopussa 129 400 henkilöä, mikä on 7 200 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Näitä palveluita ovat esimerkiksi palkkatuki, työvoimakoulutus, työkokeilu ja omaehtoinen opiskelu.

Tilastokeskus: Työttömyysaste 8,1 prosenttia

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työllisiä oli marraskuussa 11 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisyysaste oli 67,7 prosenttia, mikä on 0,8 prosenttiyksikköä korkeampi kuin edellisen vuoden marraskuussa. Työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli 213 000, mikä on 3 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 8,1 prosenttia eli 0,1 prosenttiyksikköä matalampi kuin vuotta aiemmin.

Työnvälitystilaston ja työvoimatutkimuksen keskeiset erot

Tiedot perustuvat työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastoon ja tulevien lomautusten erillisseurantaan, sekä Tilastokeskuksen työvoimatutkimukseen. TEM:n Työnvälitystilaston lähteenä on TE-toimistojen asiakasrekisteri, kun taas Tilastokeskuksen työvoimatutkimus on otostutkimus.

TEM:n Työnvälitystilastossa työttömyyden määritelmänä on, ettei henkilöllä ole työsuhdetta eikä hän työllisty yritystoiminnassa. Lisäksi Työnvälitystilastossa kokoaikaisesti lomautetut luetaan työttömiin, mutta päätoimisia opiskelijoita ei. Tilastokeskuksen Työvoimatutkimuksen työttömyyden määritelmä on tiukempi: se edellyttää työttömiltä aktiivista työnhakua edeltävien 4 viikon aikana ja valmiutta ottaa työtä vastaan seuraavien 2 viikon aikana. Kansainvälisesti vertailukelpoisena Tilastokeskuksen työvoimatutkimus tuottaa viralliset työttömyysluvut.

Lisätietoja tilastojen eroista

Lisätiedot:
neuvotteleva virkamies Petri Syvänen, TEM, puh. 029 504 8050

TEM:n Työllisyyskatsaus

Tulevien lomautusten erillisseurannan tiedot

Työnvälitystilaston keskeiset määritelmät

Yksityiskohtaisemmat Työnvälitystilaston tiedot TEM:n ToimialaOnline -tilastokannasta: http://www.toimialaonline.fi/ polkua Tilastokanta – Työmarkkinat – Työnvälitystilastot

Tilastokeskuksen ja TEM:n yhteisjulkistus

 
Sivun alkuun