Hyppää sisältöön

Arbetslösheten minskade i november

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 20.12.2016 9.07
Pressmeddelande

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det i slutet av november sammanlagt 328 500 arbetslösa arbetssökande. Det är 13 600 färre än ett år tidigare. Från föregående månad minskade antalet arbetslösa arbetssökande med 400. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt.

Antalet långtidsarbetslösa, dvs. personer som varit arbetslösa arbetssökande utan avbrott i minst ett år, uppgick till 121 500, vilket är 7 100 fler än ett år tidigare. Antalet arbetslösa arbetssökande som fyllt 50 år uppgick till 125 900, dvs. 3 100 färre än vid samma tidpunkt i fjol.

Antalet unga arbetslösa arbetssökande som var under 25 år uppgick till 2 800 färre än i november i fjol, dvs. sammanlagt 40 100. I januari–november avslutades i genomsnitt 63,0 procent av arbetslöshetsperioderna för unga personer innan arbetslösheten varat i tre månader, vilket är 0,2 procentenheter mindre än ett år tidigare.

Antalet nya lediga jobb ökade

Till arbets- och näringsbyråerna anmäldes under november 38 700 nya lediga jobb, dvs. 5 500 fler än i november i fjol. Allt som allt fanns det i november 69 000 lediga jobb vid arbets- och näringsbyråerna, vilket är 8 800 fler än för ett år sedan.

I slutet av november fanns det i hela landet uppskattningsvis 31 600 permitterade, vilket är 4 200 färre än vid motsvarande tidpunkt i fjol. Antalet permitterade på heltid var sammanlagt 21 200, vilket är 4 100 färre än i november i fjol.

Antalet förhandsmeddelanden om kommande permitteringar från arbetsgivare har ökat. Utifrån förhandsmeddelandena är det möjligt att 15 800 personer kommer att permitteras inom den närmaste framtiden, vilket är 8 900 fler än för ett år sedan. Antalet kommande permitteringar ökade med 13 800 från oktober till november.

I slutet av november deltog 129 400 personer i service som räknas in i aktiveringsgraden, vilket är 7 200 fler än ett år tidigare. Sådan service är till exempel lönesubvention, arbetskraftsutbildning, arbetsprövning och frivilliga studier.

Statistikcentralen: Arbetslöshetsgraden 8,1 procent

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning fanns det i november 11 000 flera sysselsatta än ett år tidigare. Sysselsättningsgraden var 67,7 procent, dvs. 0,8 procentenheter högre än i november i fjol. Enligt arbetskraftsundersökningen uppgick antalet arbetslösa till 213 000, vilket är 3 000 färre än för ett år sedan. Arbetslöshetsgraden var 8,1 procent, dvs. 0,1 procentenheter lägre än ett år tidigare.

Centrala skillnader mellan arbetsförmedlingsstatistiken och arbetskraftsundersökningen

Uppgifterna baserar sig på arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik och separata uppföljning av kommande permitteringar samt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning. Källan för arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik är arbets- och näringsbyråernas kundregister, medan Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är en urvalsundersökning.

I arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik är definitionen av arbetslöshet att personen inte har något anställningsförhållande och inte är sysselsatt i företagsverksamhet. I arbetsförmedlingsstatistiken räknas dessutom de heltidspermitterade in i de arbetslösa, men de heltidsstuderande räknas inte in. I Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är definitionen av arbetslöshet striktare: det förutsätts att arbetslösa aktivt sökt arbete under de föregående 4 veckorna och är beredda att ta emot arbete under de följande 2 veckorna. Statistikcentralens internationellt sett jämförbara arbetskraftsundersökning producerar de officiella arbetslöshetssiffrorna.

Mer information om skillnaderna mellan statistikerna

Ytterligare upplysningar:
konsultative tjänstemannen Petri Syvänen, ANM, tfn 029 504 8050

ANM:s sysselsättningsöversikt

Uppgifterna om den separata uppföljningen av kommande permitteringar

Arbetsförmedlingsstatistikens centrala definitioner

Mer detaljerade uppgifter om arbetsförmedlingsstatistiken via ANM:s statistikdatabas Toimiala Online: www.toimialaonline.fi / sökväg Tilastokanta – Työmarkkinat – Työnvälitystilastot

Statistikcentralens och ANM:s gemensamma offentliggöranden

 
Sivun alkuun