Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Ny lag om företagshemligheter träder i kraft

Arbets- och näringsministeriet
10.8.2018 12.22
Pressmeddelande

Republikens president stadfäste den 10 augusti 2018 den nya lagen om företagshemligheter genom vilken EU:s direktiv om skyddet för företagshemligheter genomförs. Tidigare har det talats om både affärshemligheter och företagshemligheter, men nu förenhetligas begreppen, så att man i fortsättningen systematiskt i den nationella lagstiftningen använder begreppet företagshemlighet. Lagen träder i kraft den 15 augusti 2018.

I lagen om företagshemligheter föreskrivs det om skyddet för företagshemligheter och om civilrättsliga rättsmedel.

Lagen innehåller en definition på företagshemlighet och bestämmelser om olagligt anskaffande, utnyttjande och röjande av företagshemligheter. I lagen anges dessutom tillåtna sätt att anskaffa företagshemligheter och föreskrivs om de förutsättningar under vilka försummelser och olaglig verksamhet kan anmälas och yttrandefrihet utövas trots skyddet för företagshemligheter.

Innehavaren av en företagshemlighet har till sitt förfogande mer exakt definierade och mer täckande rättsmedel än nuförtiden med tanke på sådana fall där intrång gjorts i företagshemligheten. Domstolen kan bestämma om förbud och korrigerande åtgärder eller om betalning av ersättning för bruket. Domstolen kan också ålägga den som gjort intrång i en företagshemlighet att betala gottgörelse och skadestånd till innehavaren av företagshemlighet.

Tingsrätten och marknadsdomstolen har delvis parallell behörighet i tvistemål som gäller intrång i företagshemligheter.

Ytterligare upplysningar:
Pasi Järvinen, lagstiftningsdirektör, ANM, tfn 029 504 8067

 
Sivun alkuun