Hyppää sisältöön

Valtion varmuusvarastoista vapautetaan markkinoille kevätviljojen ja rypsin kylvösiemeniä riittävän tarjonnan turvaamiseksi

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 17.3.2022 14.01
Tiedote
Keväinen viljalaiho

Kasvukauden 2021 poikkeukselliset sääolosuhteet ja heikko satotaso ovat aiheuttaneet pulan kevätviljan ja rypsin kylvösiemenistä. Hallitus päätti 17.3.2022 näiden kylvösiemenen varmuusvarastojen tilapäisestä käyttöönotosta siementen riittävän tarjonnan turvaamiseksi ja kevään kylvöjen varmistamiseksi.

Huoltovarmuuskeskuksen (HVK) varmuusvarastoista vapautetaan markkinoille kevätviljojen eli ohran, kauran ja kevätvehnän kylvösiementä yhteensä enintään 15 000 tonnia ja rypsin kylvösiementä enintään 50 tonnia.

Päätöksen mukaan HVK:n tulee varmistaa, että varastojen käyttöönotto tapahtuu kilpailuneutraalisti markkinahäiriöitä aiheuttamatta. 

Varastoista otetut määrät kylvösiementä on palautettava varastoihin viipymättä sen jälkeen, kun tuotantomahdollisuudet sen sallivat. HVK:n arvion mukaan varastojen ennalleen palauttaminen kestää markkinoista ja tuotanto-oloista riippuen 1–3 vuotta.

Kylvösiemenpulan syynä viime kesän kuivuus ja heikko satotaso

Kesän 2021 kasvukausi oli erittäin kuiva koko Pohjois-Euroopassa. Kuivuus johti satotason voimakkaaseen alenemiseen myös Suomessa. Viljasato oli noin 2,6 miljardia kiloa, kun se on normaalivuosina noin 3,5–4,0 miljardia kiloa. Hankalan kasvukauden vaikutukset näkyvät myös sertifioidun siemenen ja tilan oman siemenen (TOS) tuotantomäärissä. Normaalisti noin 70 prosenttia vilja-alasta kylvetään TOS-siemenellä. 

Kylvösiemen on elintarviketuotannon kannalta välttämätön tuotantopanos. Kylvösiemenhuolto perustuu käytännössä täysin kotimaisen tuotannon varaan, kaupallisiin varastoihin ja viime kädessä varmuusvarastoihin. Tuonnin merkitys on pieni, koska Suomessa viljeltyjen lajikkeiden kylvösiementä ei ole juurikaan ulkomailta saatavissa.

Maa- ja metsätalousministeriö haki loppuvuodesta 2021 Euroopan komissiolta lupaa alentaa kevätviljojen, palkokasvien, rypsin ja hampun sertifioidun siemenen itävyysvaatimusta siemenpulan välttämiseksi. Alennetulla itävyysvaatimuksella voidaan saada markkinoille jonkin verran lisää sertifioitua siementä, mutta se ei riitä kattamaan vajetta markkinoilla ja vastaamaan siemenpulaan. Asiaan liittyvä maa- ja metsätalousministeriön asetus on voimassa kesäkuun loppuun saakka.

HVK lähetti joulukuussa osana kylvösiementilanteen seurantaa siemenalan toimijoille lausuntopyynnön varmuusvarastojen käyttöönottotarpeesta. Kaikissa lausunnoissa varastojen avaamista pidettiin tarpeellisena ja välttämättömänä toimenpiteenä. Lausunto pyydettiin maa- ja metsätalousministeriöltä, Ruokavirastolta ja Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK:lta sekä Hankkija Oy:ltä, Peltosiemen Oy:ltä, Tilasiemen Oy:ltä ja Lantmännen Agro Oy:ltä, jotka vastaavat lähes kokonaan viljan sertifioidun siemenen tuotannosta. 

Lisäselvitysten perusteella HVK teki helmikuussa työ- ja elinkeinoministeriölle esityksen kylvösiementen varmuusvarastojen tilapäisestä käyttöönotosta. Ministeriö pyysi käyttöönoton markkinavaikutuksista lausunnon Kilpailu- ja kuluttajavirastolta.

Edellisen kerran valtioneuvosto päätti kylvösiemenen varmuusvarastojen käytöstä keväällä 2018. Silloin syynä oli kasvukauden 2017 sääolosuhteet, jotka heikensivät merkittävästi sertifioidun siemenen sekä tilan oman siemenen laatua ja määrää.

Lisätiedot:
neuvotteleva virkamies Henri Backman, TEM, p. 029 506 3581
työministerin erityisavustaja Iiris Niinikoski p. 029 504 7372

 
Sivun alkuun