Hyppää sisältöön

Vuodenvaihteen muutoksia työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 20.12.2018 11.23
Uutinen

Vuodenvaihteessa astuu voimaan useita työllisyyttä edistäviä lakimuutoksia. Lisäksi mm. alueellisen kuljetustuen tasoa korotetaan, kuluttajaneuvonta siirtyy Kilpailu- ja kuluttajavirastoon ja PRH:n maksuihin tulee muutoksia.

Työttömille mahdollisuus opiskella työttömyysetuutta menettämättä

Työttömyysturvalakia muutetaan siten, että 25 vuotta täyttäneet työttömät voivat halutessaan opiskella enintään kuusi kuukautta kestäviä opintoja työttömyysetuutta menettämättä. Edellytyksenä on, että opinnot antavat ammatillisia valmiuksia tai tukevat yritystoimintaa. Tavoitteena on tukea työllistymistä ja yritystoiminnan aloittamisen edellytyksiä.
Tiedote

Mahdollisuutta käyttää työttömyysetuusmäärärahoja palkkatukeen ja starttirahaan jatketaan

Valtion työttömyysetuuksiin osoittamien määrärahojen käyttämistä palkkatuen sekä työttömille työnhakijoille myönnettävän starttirahan rahoittamiseen jatketaan vuoden 2020 loppuun saakka.
Tiedote

Työllistämispalkkio edistämään työllistämistä

Hallitus päätti 19.12.2018 työnantajalle myönnettävästä työllistämispalkkiosta. Elinkeinotoimintaa harjoittava työnantaja voi saada 4 000 euron työllistämispalkkion, kun tämä palkkaa palkkatuella pitkäaikaistyöttömän tai osatyökykyisen toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen.
Tiedote

Alueellista kuljetustukea jatketaan ja tasoa korotetaan

Kuljetustukijärjestelmää jatketaan vuoden 2019 loppuun saakka ja asetusta sovelletaan kuljetuksiin vuosina 2018 tai 2019.
Tiedote

Kuluttajaneuvonta maistraateilta Kilpailu- ja kuluttajavirastoon

Maistraattien hoidettavana olleet kuluttajaneuvontatehtävät ja sitä hoitava henkilöstö siirtyy vuoden 2019 alusta Kilpailu- ja kuluttajavirastoon. Kuluttajaneuvontaa tehdään pääosin puhelimitse. Siirto ei vaikuta asiakkaille tarjottaviin palveluihin, vaan ne jatkuvat sellaisinaan vuoden vaihteen jälkeenkin.
Tiedote

PRH:n maksuihin muutoksia

Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) maksuasetukseen sekä asetuksen liitteenä olevaan maksutaulukkoon tulee muutoksia 1.1.2019 lukien.

Muutosten johdosta muun muassa osakeyhtiön, asunto-osakeyhtiön ja toiminimen perustamisesta perittävät kaupparekisterimaksut alenevat.

Tilinpäätöksen ilmoittaminen asetuksessa säädetyn määräajan jälkeen olisi jatkossa maksullista. Yhdistysrekisteriä koskeviin maksuihin tehdään sähköisten järjestelmien uudistamisesta ja maksujen kustannusvastaavuudesta johtuvia muutoksia ja eräiden maksujen korotuksia.
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus

Jalometallituotteisiin uusi CCM-leima

Jalometallituotteiden tarkastusta ja leimausta koskevan yleissopimuksen liitteisiin on tehty muutoksia, jotka tulevat voimaan vuoden 2019 alusta. Muutokset ovat kokonaisuudessaan nähtävinä ja saatavina Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) verkkosivuilla www.tukes.fi sekä Tukesissa, joka antaa niistä myös tietoja suomeksi ja ruotsiksi.
Verkkouutinen

Muutoksia hankintalain mukaisiin sidosyksikön ulosmyynnin rajoitussäännöksiin

Hankintalaissa määritelty muille kuin sosiaali- ja terveyspalvelualalla toimiville sidosyksiköille annettu ulosmyynnin rajoitussääntöjä koskeva siirtymäaika päättyy 31.12.2018. Sidosyksiköllä tarkoitetaan hankintayksiköstä muodollisesti erillistä ja päätöksenteon kannalta itsenäistä yksikköä, jossa hankintayksikkö yksin tai yhdessä muiden hankintayksiköiden kanssa käyttää määräysvaltaa samalla tavoin kuin omiin toimipaikkoihinsa. Sosiaali- ja terveyspalvelujen alalla toimiviin sidosyksiköihin ulosmyynnin rajoitusta koskeva siirtymäkausi jatkuu. Ulosmyynnin rajoitus on vuoden 2021 loppuun saakka 10 % sekä vuoden 2022 alusta 5 % ja 500 000 euroa.

Verkkouutinen

Kirjanpitolautakunta asetettu toimikaudelle 2019–2021

Hallitus on asettanut kirjanpitolautakunnan toimikaudeksi 1.1.2019–31.12.2021. Lautakunnan tehtävä on antaa viranomaisten, elinkeinonharjoittajien tai kuntien järjestön tai kirjanpitovelvollisen hakemuksesta ohjeita ja lausuntoja kirjanpitolain soveltamisesta.

Lautakunnan puheenjohtajana toimii johtava asiantuntija Timo Kaisanlahti työ- ja elinkeinoministeriöstä. Sen varapuheenjohtaja on Senior Fellow Anders Tallberg Hanken & SSE Executive Educationista.
Verkkouutinen

 
Sivun alkuun