Hyppää sisältöön

Yksilölliset palvelut ja työnantajalähtöinen toimintamalli uuden TE-palvelustrategian keskiössä

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 16.12.2020 13.01
Tiedote

Työ- ja elinkeinoministeriö ja TE-hallinto ovat yhdessä valmistelleet muutosvaiheen TE-palvelustrategian, jossa linjataan lähivuosien julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden painopisteistä. 16.12.2020 julkaistun strategian keskiössä ovat yksilöllisen palvelun varmistaminen ja työnantajalähtöinen rekrytointipalvelu. Lisäksi strategiassa painotetaan strategista kumppanuutta ja digitalisaatiota.

Teknologinen kehitys, digitalisaatio, työmarkkinoiden sekä työn, osaamisen ja elinkeinorakenteen muutos haastavat julkisia työvoima- ja yrityspalveluja (TE-palveluja). TE-palvelustrategia pyrkii vastaamaan siihen, millaisilla palveluilla, palvelukokonaisuuksilla, palvelu- ja asiakasmallilla sekä henkilöstön osaamisella ja tiedolla johtamisella TE-palvelut pystyvät parhaiten vastaamaan asiakkaiden palvelutarpeisiin sekä tuottamaan palvelut asiakaslähtöisesti, kustannustehokkaasti ja vaikuttavasti.

TE-palvelustrategian visio 2023

TE-palvelustrategian lähivuosien vision mukaisesti TE-palveluissa panostetaan yksilölliseen ja vaikuttavaan asiakaspalveluun, osaamistarpeiden ja osaamisen tunnistamiseen sekä työnhakuun, koulutukseen ohjaamiseen ja rekrytointiin. Palvelut ovat asiakaslähtöisiä, kattavia ja yhdenvertaisia. Digitalisaatio tukee palvelujärjestelmän ja palvelujen kehittämistä.

Aktiivisella kontaktoinnilla ja yhteydenpidolla yrityksiin sekä työnhakijoiden osaamisen tunnistamisella edistetään työvoiman saatavuutta. Olemassa olevat ja kumppanien palvelut kytketään osaksi asiakkaan yhtenäistä palvelupolkua ja -kokonaisuutta.

TE-palvelustrategian linjaukset:

  • Vahvistetaan työnhaun alkua ja yksilöllisen palvelun tarjoamista
  • Yhdistetään työnantaja- ja työnvälityspalvelut rekrytointipalveluiksi
  • Tuetaan pk-yrityksiä rekrytoinnissa, niiden muutostilanteissa sekä kasvussa ja kansainvälistymisessä tiiviissä yhteistyössä kumppaniverkoston kanssa
  • Panostetaan aloittavaan yrittäjyyteen
  • Panostetaan vaikuttavaan ja monialaiseen palveluvalikoimaan
  • Uudistetaan TE-toimistojen palvelurakenne ja luodaan monikanavainen palvelumalli
  • Osaava ja arvostettu henkilöstö merkittävänä voimavarana
  • Tiedolla johtaminen keskeisenä osana palvelujärjestelmän kehittämistä

Strategia koskee valtion, TE-toimistojen, TE-Asiakaspalvelukeskuksen ja osin ELY-keskusten tuottamia TE-palveluja. Strategia on virkamiesnäkemys ja luonteeltaan muutosvaiheen strategia, joka linjaa lähivuosien TE-palveluiden painopisteet. Strategia elää ajassa ja sen toimeenpanoa arvioidaan jatkuvasti. Strategian väliarviointi tehdään vuonna 2023, jolloin päätetään sen jatkosta.

Palvelustrategian valmistelussa huomioitiin parhaillaan käynnissä olevat useat TE-hallinnon rakenteisiin ja toiminnan organisointiin vaikuttavat uudistukset, kuten työllisyyden kuntakokeilut, pohjoismainen työvoimapalvelumalli, pysyvän palvelurakenteen valmistelu, jatkuvan oppimisen palveluorganisaation uudistaminen sekä monialaisten palveluiden laajentuminen. Muutoksia valmistellaan vuorovaikutuksessa toisiinsa. Asiakkaiden palvelutarpeet, yksilöllisyys, asiakaslähtöisyys, kustannustehokkuus ja vaikuttavuus ohjaavat työvoima- ja yrityspalveluiden kehittämistä riippumatta siitä millaiseksi tuleva hallintorakenne muotoutuu.

Lisätiedot:

osastopäällikkö, ylijohtaja Marja-Riitta Pihlman, TEM, p. 029 504 9208
hallitusneuvos Jan Hjelt, TEM, p. 029 504 8940
neuvotteleva virkamies Outi Viljamaa, TEM, p. 029 504 7982
neuvotteleva virkamies Lari Anttonen, TEM, p. 029 504 7088

 
Sivun alkuun