Hyppää sisältöön

Yritysten kansainvälistymispalveluita tarjoavan Team Finland -verkoston vaikuttavuutta selvitetään

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 16.4.2021 9.41
Uutinen

Team Finland -verkoston vaikuttavuuden arviointi on käynnistynyt. Arvioinnin toteuttavat yhteistyössä 4FRONT ja Etlatieto, ja sen on tarkoitus valmistua 31.5.2022. Arviointi on osa valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintaa.

Team Finland on yrityksille kansainvälistymispalveluita tarjoavien julkisten toimijoiden verkosto. Verkosto pyrkii tarjoamaan yrityksille sujuvan palveluketjun neuvonnasta rahoitukseen. Hanke arvioi Team Finland -toiminnan vaikuttavuutta ja palvelujen sujuvuutta. Lisäksi arvioidaan verkostomallin ja yhteisen asiakkuustyön lisäarvoa kansainvälistyville kasvuyrityksille.

Business Finland aloitti toimintansa vuoden 2018 alussa ja otti vetovastuun Team Finland -toiminnan koordinaatiosta. Verkoston ydintoimijoihin kuuluvat lisäksi työ- ja elinkeinoministeriö, ulkoministeriö, Finnvera, ELY-keskukset ja TE-toimistot. Verkoston tavoitteena on varmistaa yritysten sujuva palvelupolku ja erinomainen asiakaskokemus.

Tietoa hyödynnetään kansainvälistymispalveluiden kehittämisessä

Arvioinnissa tarkasteltavia kysymyksiä ovat muun muassa:

  • Kuinka tuloksellisia ja vaikuttavia Team Finland -verkoston palvelut ovat?
  • Miten julkisten ja yksityisten toimijoiden yhteistyö ja työnjako on sujunut ja mitä kehittämistarpeita siinä on?
  • Miten maakuntatason, kansallisen tason ja ulkomaantason kuten ”maakunnasta maailmalle” konsepti toimii yritysten näkökulmasta?
  • Onko yhteisestä asiakkuustyöstä saatu lisäarvoa?
  • Miten palvelu vastaa yritysten tarpeisiin?

Arviointi toteutetaan tilastollisilla ja taloustieteellisillä analyyseilla palveluiden vaikuttavuudesta yritysten toimintaan. Määrällisten menetelmien käyttöä täydennetään muun muassa osallistavilla työpajoilla, kyselyillä ja haastatteluilla palvelua käyttäneille yrityksille, minkä lisäksi tehdään useita yrityskohtaisia case-analyysejä.

Arvioinnin tuottamaa tietoa hyödynnetään Team Finland -verkoston ja sen tarjoamien palveluiden vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden kehittämiseksi. Hanke luo tietopohjaa julkishallinnon ja yrityspalveluverkoston kehittämiseksi. Arviointi palvelee osaltaan myös hallitusohjelmassa asetettuja viennin ja kansainvälistymisen edistämiseen ja valtioneuvoston toimintatapojen uudistamiseen liittyviä tavoitteita.

Lisätietoja:

neuvotteleva virkamies Anne Rothovius, työ- ja elinkeinoministeriö, p. 029 5063 532
toimitusjohtaja Vesa Salminen, Forefront Oy, p. 040 1252 370

 
Sivun alkuun