Kasvunkärki Matkailu 4.0 - nopeaa kasvua ja työllisyyttä matkailusta

Sipilän hallituksen puolivälitarkastelussa keväällä 2017 hallitus päätti lisätä matkailukokonaisuuden hallituksen toimenpidesuunnitelmaan 2017-2019.

Matkailu 4.0 on toimenpiteiden kokonaisuus, jolla tuetaan matkailuelinkeinon kansainvälistä kasvua ja uudistumista vuosien 2018-2019 aikana. Toimenpideohjelmalle myönnettiin 16 miljoonan euron lisärahoitus. Lisäksi ohjelman toteuttamista tuetaan muulla rahoituksella.

Toimenpiteet

Matkailu 4.0. -toimenpideohjelman tavoitteena on varmistaa toimialan kasvuvauhdin jatkuminen panostamalla

Matkailumarkkinointiin mm.

  • vahvistamalla Visit Finlandin suuralueyhteistyötä pääkaupunkiseudun, Lapin, Järvi-Suomen ja rannikon ja saariston alueen kanssa
  • edistämällä markkinointiviestinnän avulla ulkomaisten investointien houkuttelua ja aktivointia Suomeen
  • tuottamalla luontomatkailun markkinointimateriaalia matkailuyritysten ja -organisaatioiden käyttöön ja
  • kehittämällä vuokramökkimajoituksen tilastointia.

Matkailuyritysten digiosaamisen vahvistamiseen mm.

  • tarjoamalla yritystason valmennusta matkailuyritysten osaamisen kehittämiseen (Visit Finland Akatemiat) ja helpottamalla tuotteiden pääsyä sähköisiin kanaviin (MyStay, sähköiset manuaalit yms.)
  • parantamalla Luontoon.fi- ja Retkikartta.fi -palvelujen sisältöä, kattavuutta ja saavutettavuutta ja
  • edistämällä digitaalisen liiketoiminnan infrastruktuurista kasvuympäristöä.

Tarjonnan ympärivuotisuuden kehittämiseen mm.

Lisäksi toimenpideohjelman avulla edistetään sääntelyn keventämistä ja sujuvoittamista mm. tapahtumajärjestämiseen liittyen.

Toteuttajat

Matkailu 4.0 -toimenpideohjelman valmisteluun osallistuivat useat ministeriöt hallinnonaloineen sekä elinkeinonedustajista koostuva Matkailun yhteistyöryhmä. Toimenpidekokonaisuutta toteuttavat TEM:n koordinoimassa yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö ja opetus- ja kulttuuriministeriö. Myös muut ministeriöt (esim. liikenne- ja viestintäministeriö) ovat sitoutuneet hallituksen kärkihankkeen toteuttamiseen.

Matkailu 4.0. -toimenpideohjelma edistää omalta osaltaan Matkailun tiekartan toteuttamista.

Lisätietoja: Sanna Kyyrä