Suomen suunta: ehdotukset tuottavuuden kasvulle ja työvoiman saatavuudelle seuraavalla hallituskaudella julkaistu

27.3.2023 14.31
TEM
Suomen suunta -hankkeessa työmarkkinaosapuolet pohtivat yhdessä asiantuntijoiden kanssa keinoja vauhdittaa Suomen talouskasvua tulevalla vaalikaudella. Tavoitteena oli löytää Suomelle uusi kestävämpi suunta ja samalla vahvistaa työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua. Työministeri Tuula Haataisen käynnistämän Suomen suunta -hankkeen loppuraportti julkaistiin 27.3.2023 Säätytalolla.

Kaasumarkkinapaketti ja sähkömarkkinamalli aiheina energianeuvostossa

27.3.2023 14.10
TEM
Vihreän energian piirrossymboleja
EU:n energiaministerit kokoontuvat 28.3.2023 Brysseliin Ruotsin puheenjohtajakauden ensimmäiseen viralliseen energianeuvostoon. Tarkoituksena on saavuttaa yleisnäkemys kaasumarkkinapaketista ja käydä politiikkakeskustelu Euroopan komission 14.3. antamasta ehdotuksesta EU:n sähkömarkkinamallin uudistamiseksi. Suomea kokouksessa edustaa elinkeinoministeri Mika Lintilän valtiosihteeri Ann-Mari Kemell.

Palkkatuen uudistus voimaan heinäkuun alusta lähtien

23.3.2023 15.55
TEM
Uudistettua palkkatukea koskevan lainsäädännön tavoitteena on yksinkertaistaa järjestelmää ja lisätä tuen käyttöä yrityksissä. Laki tulee voimaan 1.7.2023.

Sähkömarkkinalakiin toimitusvarmuutta ja kuluttajan oikeuksia edistäviä muutoksia

23.3.2023 15.51
TEM
Luminen sähkölinja talvella korkeiden sähköhintojen aikana
Tasavallan presidentti vahvisti 23.3.2023 lain sähkömarkkinalain muuttamisesta. Samalla vahvistettiin sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain, Energiavirastosta annetun lain ja oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muutokset. Uusina lakeina vahvistettiin lait sähköntoimitussopimusten vertailuvälineestä ja energiamarkkinariitalautakunnasta.

Lait TE-palveluiden siirrosta kuntiin vahvistettiin

23.3.2023 15.41
TEM
Kuvituskuva, jossa aihetunniste #TEpalvelut2024.
Tasavallan presidentti vahvisti 23.3.2023 lakipaketin julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden uudelleen järjestämisestä. Palveluiden järjestämisvastuu siirtyy valtiolta kunnille 1.1.2025. Uudistuksen tavoitteena on palvelurakenne, joka edistää työnhakijoiden nopeaa työllistymistä hyödyntämällä kuntien palvelutarjonnan kaikkia mahdollisuuksia.

Selvitys: Tekstiiliteollisuuden vihreä murros mahdollistaa suomalaisten toimijoiden kasvun

24.3.2023 10.32
TEM
tekstiiliteollisuus
Uudet materiaaliratkaisut, digitalisoitu kiertotalous ja design ovat avaimia Suomen tekstiiili- ja muotiteollisuuden kilpailukyvyn järjestelmätason muutokseen. Alan vihreä murros mahdollistaa suomalaisten toimijoiden kasvun, ilmenee TEM:n 24.3.2023 julkaisemassa selvityksessä.

Työryhmä suosittelee: yrityssääntelyn sujuvoittamiselle tarvitaan ylivaalikautinen malli

24.3.2023 9.34
TEM
Paremman sääntelyn tavoitteena on sujuvampi lainsäädäntö, joka täyttää sille asetetut poliittiset tavoitteet tehokkaasti ilman ylimääräisiä haittoja yrityksille tai kansalaisille. Työryhmä esittää loppuraportissaan suosituksia, joilla turvataan yrityssääntelyn sujuvoittaminen pitkäjänteisesti yli hallituskausien.

Näytä lisää...

Tutustu myös

Hallituksen työllisyystoimet

Hallituksen työllisyystoimet

Hallitus tekee  taloutta vahvistavia työllisyystoimia, joiden tavoitteena on saavuttaa 80 000 lisätyöllistä. Sivuillemme on koottu tietoa hallituksen työllisyystoimista ja niiden vaikutuksista.

Hallituksen työllisyystoimet

TE-palvelut 2024 -uudistus

TE-palvelut 2024 -uudistus

TE-palvelut on tarkoitus siirtää kuntien vastuulle vuoden 2024 aikana. Tavoitteena on palvelurakenne, joka edistää parhaalla mahdollisella tavalla työntekijöiden nopeaa työllistymistä.

TE-palvelut 2024 -uudistuksen verkkosivut

 

Suomen kestävän kasvun ohjelma

Suomen kestävän kasvun ohjelma

Suomen kestävän kasvun ohjelma vauhdittaa kilpailukykyä, investointeja, osaamistason nostoa sekä tutkimusta, kehitystä ja innovaatioita. Sivuillemme on koottu tietoa TEM:n hallinnonalan rahoituskohteista mm. yrityksille suunnatuista hauista.

Kestävän kasvun ohjelma TEM:ssä

Ministeriö

Ministeriö

Ministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö luo edellytyksiä taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävään kasvuun. Se syntyy osaavista ihmisistä laadukkaissa työpaikoissa, tuottavuuden kasvusta sekä kasvavasta työllisyydestä.

Lisätietoa ministeriöstä

Konsernin virastot, yhtiöt ja rahastot

Konsernin virastot, yhtiöt ja rahastot

TEM-konserniin kuuluu seitsemän keskusvirastoa, 15 ELY-keskusta, 15 TE-toimistoa, viisi yhtiötä ja kolme rahastoa. Koko hallinnonalalla on henkilöstöä noin 8 000.

Lisätietoa konsernista

Ministerit

Tuula Haatainen
Tuula Haatainen
Työministeri
Mika Lintilä
Mika Lintilä
Elinkeinoministeri