EU saavutti yhteisymmärryksen tekoälyasetusehdotuksesta – TEM:n selvitys arvioi vaikutuksista suomalaisyrityksiin

9.12.2023 12.05
TEM
EU:n neuvoston päärakennus Berlaymont Brysselissä, edessä EU:n lippuja
Euroopan unionin tekoälyasetuksesta saavutettiin poliittinen yhteisymmärrys jäsenmaiden, komission ja EU-parlamentin välisessä kolmikantaneuvottelussa Brysselissä 9.12.2023. Asetuksella pyritään varmistamaan, että EU:n markkinoilla olevat tekoälyjärjestelmät eivät vaaranna ihmisten turvallisuutta, terveyttä tai perusoikeuksia.

Maarit Merla Kansallisen Lääkekehityskeskuksen toimitusjohtajaksi

8.12.2023 13.00
TEM
Maarit Merla puolikuvassa
Kansallinen Lääkekehityskeskus Oy:n toimitusjohtajaksi on valittu Maarit Merla. Hän aloittaa tehtävässä 1.1.2024. Kansallinen Lääkekehityskeskus Oy on Suomen valtion kokonaan omistama erityistehtäväyhtiö, joka kuuluu työ- ja elinkeinoministeriön omistajaohjaukseen ja hallinnonalaan. Yhtiö palvelee koko maan korkeakouluja ja tutkimuslaitoksia, kliinisen lääketutkimuksen toimijoita sekä alan yrityksiä.

Päätösluonnos huoltovarmuuden tavoitteista lausunnolle

7.12.2023 12.07
TEM
Työ- ja elinkeinoministeriö lähettää lausunnolle luonnoksen valtioneuvoston päätökseksi huoltovarmuuden tavoitteista. Tavoitepäätöksen kokonaisvaltainen uudistaminen sisältyy eduskunnan maaliskuussa hyväksymään valtioneuvoston huoltovarmuusselontekoon. Lisäksi hallitusohjelmassa on kirjaus, että hallitus varmistaa valtioneuvoston huoltovarmuuspäätöksellä, että huoltovarmuuden taso vastaa muuttuneen turvallisuusympäristön vaatimuksia.

Työrauhalainsäädännön muutosten valmistelu jatkuu

5.12.2023 16.25
TEM
Lausuntokierros työrauhalainsäädännön muutoksista päättyi 5.12.2023. Lausuntoja annettiin laajasti, yhteensä 53 kappaletta. Työ- ja elinkeinoministeriö analysoi seuraavaksi saatua palautetta osana jatkovalmistelua. Uudistusta käsitellään työllisyyden ja yrittäjyyden ministerityöryhmässä vielä joulukuun 2023 aikana. Esitysluonnos lähetetään myös lainsäädännön arviointineuvoston arvioitavaksi.

EU:n kilpailukykyministerit kokoontuvat Brysselissä 7.-8.12.

5.12.2023 11.54
TEM
EU-lippu
EU-lippu
EU:n kilpailukykyneuvosto kokoontuu Brysselissä 7.-8.12.2023. Sisämarkkinat ja teollisuuspolitiikka -kokoonpanon kokouksessa 7.12. Suomea edustaa työministeri Arto Satonen. Tutkimuksesta, innovaatioista ja avaruudesta vastaavien ministerien kokouksessa 8.12. Suomea edustaa elinkeinoministeri Wille Rydman

Tutustu myös

Hallituksen työmarkkinauudistukset

Hallituksen työmarkkinauudistukset

Hallitus kehittää Suomen työmarkkinoita joustavampaan suuntaan. Tarkoitus on tukea työllisyyttä, talouskasvua, kilpailukykyä ja tuottavuuden kehitystä. Uudistukset valmistellaan kolmikantaisesti hyödyntäen elinkeinoelämän ja palkansaajien järjestöjen osaamista.

Hallituksen työmarkkina­uudistukset

Hallituksen työperäisen maahanmuuton toimet

Hallituksen työperäisen maahanmuuton toimet

Suomen menestys ja kansainvälinen kilpailukyky perustuvat korkeaan osaamiseen. Työmarkkinoilla on kuitenkin pula osaavasta työvoimasta. Kotimaisten työttömien työnhakijoiden työllistämisen lisäksi tarvitaan työperäistä maahanmuuttoa.

Hallituksen työperäisen maahanmuuton toimet

TE-palvelut 2024 -uudistus

TE-palvelut 2024 -uudistus

TE-palvelujen järjestämisvastuu siirtyy kunnille 1.1.2025. Tavoitteena on palvelurakenne, joka edistää parhaalla mahdollisella tavalla työntekijöiden nopeaa työllistymistä.

TE-palvelut 2024 -uudistuksen verkkosivut

 

Ministeriö

Ministeriö

Ministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö luo edellytyksiä taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävään kasvuun. Se syntyy osaavista ihmisistä laadukkaissa työpaikoissa, tuottavuuden kasvusta sekä kasvavasta työllisyydestä.

Lisätietoa ministeriöstä

Konsernin virastot, yhtiöt ja rahastot

Konsernin virastot, yhtiöt ja rahastot

TEM-konserniin kuuluu seitsemän keskusvirastoa, 15 ELY-keskusta, 15 TE-toimistoa, viisi yhtiötä ja kolme rahastoa. Koko hallinnonalalla on henkilöstöä noin 8 000.

Lisätietoa konsernista

Ministerit

Arto Satonen
Arto Satonen
Työministeri
Wille Rydman
Wille Rydman
Elinkeinoministeri
Kai Mykkänen
Kai Mykkänen
Ympäristö- ja ilmastoministeri
Mari Rantanen
Mari Rantanen
Sisäministeri
Anna-Kaisa Ikonen
Anna-Kaisa Ikonen
Kunta- ja alueministeri