Kyselyt ja tutkimukset

Henkilötietojen käsittely

Työ- ja elinkeinoministeriö luo edellytyksiä taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävään kasvuun. Tehtävässämme onnistuminen vaatii erilaisten kyselyiden ja tutkimusten toteuttamista, jonka yhteydessä voimme käsitellä mm. Suomen ja muiden maiden julkishallinnon ja yksityisen sektorin toimijoiden, toimittajien sekä kansalaisten henkilötietoja.

Pääsääntöisesti saamme kysely- ja tutkimustoimintaan tarvittavat tiedot henkilöiltä itseltään, mutta voimme kerätä tietoja myös julkisista kanavista ja yhteistyökumppaneiltamme.

Mitä tietoja keräämme sinusta kyselyiden ja tutkimusten yhteydessä

Kyselyiden ja tutkimusten yhteydessä voimme tallentaa sinusta toiminnan ja yhteistyön kannalta olennaisia henkilötietoja. Näitä tietoja voivat olla mm. nimesi, sähköpostiosoitteesi, puhelinnumerosi, asuinmaasi, edustamasi organisaatio sekä virkanimikkeesi tai tittelisi. 

Kyselyiden ja tutkimusten yhteydessä tallennettuja henkilötietoja säilytetään enintään 10 vuotta. Noudatamme henkilötietojen säilytysajoissa valtioneuvoston tiedonohjaussuunnitelmaa.

Mihin käsittelymme perustuu?

Käsittelemme henkilötietojasi lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi tai yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi. Henkilötietojen käsittely voi perustua myös rekisteröidyn suostumukseen.

Työ- ja elinkeinoministeriön tehtävistä säädetään mm.:

  • Valtioneuvoston asetus työ- ja elinkeinoministeriöstä 
  • Työ- ja elinkeinoministeriön asetus työ- ja elinkeinoministeriön työjärjestyksestä 

Lisäksi kyselyiden ja tutkimusten sekä työ- ja elinkeinoministeriön tehtävien toteuttamiseen vaikuttaa olennaisesti muun muassa:

  • Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 

Henkilötietojen siirto ja luovutus

Toisinaan ulkoistamme kyselyiden ja tutkimusten toteuttamiseen liittyviä asioita ulkopuolisille palveluntoimittajille palvelun laadun parantamiseksi. Palveluntoimittaja voi toimia myös EU-alueen ulkopuolella, mikäli tietosuoja-asetuksen vaatimukset tietojen siirtämiseen toteutuvat. Esimerkiksi kyselyitä ja tutkimuksia voidaan toteuttaa Webropol-lomakkeella.

Voimme luovuttaa tietojasi niitä pyytävälle taholle viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain mukaisesti. 

Emme luovuta tietojasi suoramarkkinointia tai markkina- ja mielipidetutkimuksia varten.

Tietosuojaoikeutesi

Tiesithän, että sinulla on myös tietosuoja-asetuksen mukaisia oikeuksia henkilötietojesi käsittelyyn liittyen. Lue lisää tietosuojaoikeuksistasi TEM:n Tietosuoja-sivulta.