Hyppää sisältöön

Mallinnus auttaa palvelujen suunnittelussa entistä osuvammiksi osatyökykyisille

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 2.9.2020 9.10
Tiedote

Nykyiset työllistymispalvelut eivät tunnista osatyökykyisten työttömien yksilöllisiä tilanteita ja osaamista tehokkaasti ja siksi työllistymistulokset jäävät usein heikoiksi. Ainakin 40 000 ihmistä haluaisi antaa panoksensa työmarkkinoille, jos se tehtäisiin heille mahdolliseksi.

Heidän työttömyytensä maksaa yhteiskunnalle vuosittain reilut 500 miljoonaa euroa. Sen sijaan heidän työllistymisensä lisääminen jo kolmanneksella tuottaisi inhimillisten vaikutusten lisäksi yhteiskunnalle hyötyä noin 200 miljoonaa euroa vuodessa säästyneinä tulonsiirtoina ja lisääntyneinä verotuloina.

Tiedot käyvät ilmi Vaikuttamisinvestoimisen osaamiskeskuksen kehittämästä mallinnuksesta, joka auttaa osatyökyisten paremmassa tunnistamisessa ja sitä kautta osuvampien palveluiden suunnittelussa ja tarjoamisessa. Mallinnuksen avulla voidaan myös arvioida toimenpiteiden tuloksellisuutta ja laskea työllistyminen yhteiskunnallinen hyöty.

– Esimerkiksi tulevissa työllisyyden kuntakokeiluissa sekä TE-palvelujen uudistamisessa olisi hyödyllistä testata työkalua. Mallinnuksesta on apua asiakkaiden palvelutarpeiden jäsentämisessä sekä palveluohjauksessa. Työkalusta on hyötyä myös vaikuttavien palveluhankintojen suunnittelussa ja hintatason määrittelyssä sekä palvelumuotoilussa, kertoo johtaja Mika Pyykkö Vaikuttavuusinvestoimisen osaamiskeskuksesta.

– Riippumatta henkilön taustoista, mahdollisuuksista ja rajoitteista, oikealla suhtautumisella ja oikein suunniteluilla palveluilla voidaan löytää työmahdollisuuksia, joissa rajoitteista huolimatta ollaan täysin työkykyisiä. Työkyky on aina suhteessa osaamiseen ja tehtävään, ei henkilön ominaisuus. Osatyökykyisyys katoaa, kun sopiva työ ja tekijä kohtaavat, korostaa johtaja Tuija Oivo.

Mallinnus tuotti asiantuntijoille, ammattilaisille ja työllistettäville visualisoidun työkalun, jolla voidaan havainnollistaa erilaiset koulutus- ja urapolut sekä palvelut, etuudet ja tuet ja laskea näiden polkujen yhteiskunnallista hyötyä.

– Olennaista mallinnuksessa on se, että siinä yksilön tilanne ja mahdollisuudet työllistymiseen arvioidaan kokonaisuutena, johon vaikuttavat yksilön osaaminen ja elämäntilanne, yleinen työmarkkinatilanne ja yhteiskunnan tarjoamat palvelut. Näin voidaan tarjota oikeat palvelut oikea-aikaisesti ja oikean mittaisena. Mallinnus on laajennettavissa myös muiden työhakijoiden palveluiden suunnitteluun, Pyykkö kertoo.

Lisätiedot:
johtaja Mika Pyykkö, TEM,  p. 029 504 7135 (lisätiedot mallinnuksesta ja sen hyödyntämisestä)
johtaja Tuija Oivo, TEM, p. 029 504 9040 (osatyökykyisten työllistymiseen tähtäävä työkykyohjelma)
Liisa Björklund, p. 040 571 8866 (lisätiedot mallinnuksesta)
Petri Hilli, p. 040 754 2090 (lisätiedot mallinnuksesta)

 
Sivun alkuun