Ohjelmat TEM/2021/173

« Valtioneuvoston yleisistunto 21.10.2021 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman hyväksyminen

Ministeri

Mika Lintilä

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Johanna Osenius, p. +35 8295064937

Asia

Euroopan unionin tiettyjä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa hallinnoituja rahastoja koskevan yleisasetuksen (EU no 2021/1060) 21 artiklan mukaan jäsenvaltioiden on laadittava yhteistyössä 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen kumppanien kanssa ohjelmia, joilla rahastoja pannaan täytäntöön 1 päivän tammikuuta 2021 ja 31 päivän joulukuuta 2027 välisellä kaudella. Jäsenvaltioiden on toimitettava ohjelmat komissiolle viimeistään kolmen kuukauden kuluttua kumppanuussopimuksen toimittamisesta. Ohjelmassa esitetään yleisasetuksen 22 artiklan mukaisesti toimintaympäristön analyysiin perustuva strategia, toiminnan sisältöä kuvaavat toimintalinjat ja erityistavoitteet, rahoitus, ohjelmaviranomaiset, mahdollistavat edellytykset sekä ohjelman kumppanuutta ja viestintää koskevat tiedot. Uudistuva ja osaava Suomi 2021−2027 EU:n alue- ja rakennepolitikan ohjelmaan sisältyy Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahasto plussan (ESR+) toimet. Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) toimet sisällytetään ohjelmaan erikseen myöhemmin tehtävällä ohjelmanmuutoksella. Ohjelma koskee Manner-Suomea. Ahvenanmaan maakuntahallitus vastaa omasta ohjelmatyöstään.

Esitys

Valtioneuvosto hyväksyy Uudistuva ja osaava Suomi 2021−2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman ja päättää sen toimittamisesta Euroopan komissiolle sekä valtuuttaa työ- ja elinkeinoministeriön viimeistelemään ohjelman Euroopan komission kanssa käytävien neuvottelujen pohjalta (RV)

Vaikutukset

TALOUDELLISET: Ohjelman EU-rahoituksen yhteismäärä on 1,469 miljardia euroa. Se sisältää myös kansallista vastinrahoitusta (valtio ja kunnat) 1,024 miljardia euroa. Yhteensä ohjelmien julkinen rahoitus on siten 2,493 miljardia euroa vuosille 2021−2027.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen