Määrärahan jako TEM/2022/1

« Valtioneuvoston yleisistunto 20.1.2022 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Julkisten työvoima- ja yrityspalvelujen määrärahojen ja työvoimakoulutuksen myöntämisvaltuuden jako sekä palkkatuettuun työhön ja starttirahaan varattujen työttömyysetuusmäärärahojen jako vuonna 2022

Ministeri
Tuula Haatainen
Esittelijä
Kari Kainulainen, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295064950
Asia
Päätöksellä jaettaisiin valtion vuoden 2022 talousarvion momentin 32.30.51 (Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut) määrärahaa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille (ELY-keskus) 244 232 000 euroa ja valtuutettaisiin työ- ja elinkeinoministeriö päättämään 40 294 000 euron käytöstä. Päätöksellä jaettaisiin lisäksi momentin 32.30.51 työvoimakoulutuksen myöntämisvaltuutta ELY-keskuksille 55 670 000 euroa ja valtuutettaisiin työ- ja elinkeinoministeriö päättämään 9 330 000 euron käytöstä. Päätöksellä jaettaisiin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskukselle (KEHA-keskus) ELY-keskusten käyttöön valtion vuoden 2022 talousarvion momentin 33.20.50 (Valtionosuus työttömyysetuuksien ansioturvasta ja vuorottelukorvauksesta) määrärahaa 49 000 000 euroa ja momentin 33.20.52 (Valtionosuus työttömyysetuuksien perusturvasta) määrärahaa 140 000 000 euroa. Päätöksellä varattaisiin sosiaali- ja terveysministeriöön valtion kirjanpitoyksiköiden kirjaamiin valtionhallintoon työllistämisen menoihin 4 000 000 euroa momentilta 33.20.50 ja 2 000 000 euroa momentilta 33.20.52. Työ- ja elinkeinoministeriö yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa oikeutetaan tarvittaessa tekemään muutoksia päätösehdotuksen mukaisten valtionhallintoon työllistämiseen varattujen määrärahojen sekä palkkatukeen ja starttirahaan varattujen määrärahojen välillä momenteilla 33.20.50 ja 33.20.52. Työ- ja elinkeinoministeriö yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa oikeutetaan tarvittaessa siirtämään KEHA-keskukselle jaettua momenttien 33.20.50 ja 33.20.52 määrärahaa sosiaali- ja terveysministeriölle. Työ- ja elinkeinoministeriö oikeutetaan tarvittaessa tekemään muutoksia päätösehdotuksen mukaisiin ELY-keskuskohtaisiin määrärahoihin ja myöntämisvaltuuksiin.
Esitys
Valtioneuvosto tekee päätöksen julkisten työvoima- ja yrityspalvelujen määrärahojen ja työvoimakoulutuksen myöntämisvaltuuden jaosta sekä palkkatuettuun työhön ja starttirahaan varattujen työttömyysetuusmäärärahojen jaosta vuonna 2022 ja oikeuttaa työ- ja elinkeinoministeriön päättämään momentin 32.30.51 jakamattoman määrärahan ja myöntämisvaltuuden käytöstä sekä tarvittaessa tekemään muutoksia päätösehdotuksen mukaisiin määrärahoihin ja valtuuksiin momentin 32.30.51 osalta ja yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa momenttien 33.20.50 ja 33.20.52 osalta (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Esityksen mukaan jaetaan ELY-keskuksille 244 232 000 euroa ja KEHA-keskukselle 189 000 000 euroa. Myöntämisvaltuuden avulla voidaan tehdä pitkäkestoisia sopimuksia työvoimakoulutuksen hankinnasta.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen