Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2022/77

« Tasavallan presidentin esittely 8.7.2022 10.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi uusiutuvien polttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain 5 §:n muuttamisesta ja 5 b §:n väliaikaisesta muuttamisesta (HE 85/2022 vp; EV 82/2022 vp)

HE 85/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Antti Kurvinen
Esittelijä
Nicoleta Kaitazis, Erityisasiantuntija, esittelijä p.+35 8295047067
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain uusiutuvien polttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain 5 §:n muuttamisesta ja 5 b §:n väliaikaisesta muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 8 päivänä heinäkuuta 2022
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen