Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2022/56

« Tasavallan presidentin esittely 8.7.2022 10.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle työllisyyden edistämisen kuntakokeilussa mukana olevien kuntien työttömyysturvaan liittyviä tehtäviä koskevan lainsäädännön muuttamiseksi (HE 61/2022 vp; EV 72/2022 vp)

HE 61/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Timo Harakka
Esittelijä
Erityisasiantuntija, esittelijä Noora Santala, p. +35 8295047304
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen työllisyyden edistämisen kuntakokeilussa mukana olevien kuntien työttömyysturvaan liittyviä tehtäviä koskevan lainsäädännön muuttamiseksi ja määrää lait tulemaan voimaan 11 päivänä heinäkuuta 2022
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen