Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2022/60

« Tasavallan presidentin esittely 8.7.2022 10.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle työehtodirektiivin täytäntöönpanemiseksi ja vaihtelevaa työaikaa noudattavan työntekijän asemaa parantavaksi lainsäädännöksi (HE 60/2022 vp; EV 90/2022 vp)

HE 60/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Timo Harakka

Esittelijä

Hallitusneuvos Liisa Heinonen, p. +35 8295064131

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen työehtodirektiivin täytäntöönpanemiseksi ja vaihtelevaa työaikaa noudattavan työntekijän asemaa parantavaksi lainsäädännöksi ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä elokuuta 2022

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen