Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2022/135

« Valtioneuvoston yleisistunto 10.11.2022 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta (HE 173/2022 vp; EV 130/2022 vp)

HE 173/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Tuula Haatainen

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Mari Hankaankorpi, p. +35 8295047331

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain palkkaturvalain muuttamisesta ja lain merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2023

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen