Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2022/117

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.2.2023 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 114/2022 vp; EV 278/2022 vp)

HE 114/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Tuula Haatainen

Esittelijä

Hallitussihteeri Jarmo Tiukkanen, p. +35 8295047355

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi ja määrää lait tulemaan voimaan 23 päivänä helmikuuta 2023

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen