Hallituksen esitys TEM/2023/156

« Valtioneuvoston yleisistunto 9.11.2023 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle nuorten liikkuvuudesta Kanadan kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

HE 83/2023

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Arto Satonen

Esittelijä

johtava asiantuntija, esittelijä Katri Niskanen, p. +35 8295047373

Asia

Sopimuksen tavoitteena on vastavuoroisesti helpottaa sopimuskumppanimaiden nuorten mahdollisuuksia tutustua toisen sopimuskumppanimaan kulttuuriin, yhteiskuntaan ja kieliin matkustamalla, työskentelemällä ja hankkimalla elämänkokemusta ulkomailla. Tämä tapahtuisi työlomasopimusjärjestelyn, työskentelyn ja harjoittelun keinoin. Sopimuksen puitteissa ei ole tarkoituksena muuttaa toiseen maahan. Sen sijaan sopimus voi myöhemmin johtaa työvoiman muuttoliikkeisiin sopimuskumppanimaiden välillä. Sopimuksen välillinen tavoite on siten edistää työvoiman liikkuvuutta Suomen ja Kanadan välillä ja siten myös edistää työmarkkinoiden toimintaa ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä.

Esitys

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen nuorten liikkuvuudesta Kanadan kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Vaikutukset

Esityksellä ei ole vaikutuksia valtion talousarvioon.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen