Määrärahan jako TEM/2023/157

« Valtioneuvoston yleisistunto 9.11.2023 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -määrärahan jakaminen äkillisen rakennemuutostilanteen hoitoon

Ministeri

Wille Rydman

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Mikko Härkönen, p. +358 295 047 889

Asia

Esitetään jaettavaksi vuosien 2021 ja 2022 talousarvion momentin 32.30.40 (Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen, siirtomääräraha 3 v.) määrärahaa 5 085 000 euroa Kymenlaakson äkillisen rakennemuutostilanteen hoitamiseen. Määrärahasta 4 684 000 euroa on vuoden 2021 ja 401 000 euroa vuoden 2022 määrärahaa. Rahoitus kohdennettaisiin Kymenlaakson liitolle, joka toimii alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta annetun lain (756/2021) 6 §:n 3 momentin mukaisena aluekehittämisviranomaisena. Lisäksi esitetään muutettavaksi valtioneuvoston 29.6.2021 päätöstä, jolla oikeutettiin työ- ja elinkeinoministeriö päättämään pienempien, paikallisten rakennemuutosten 2 000 000 euron jakamisesta maakuntien liitoille pienempien paikallisten äkillisten rakennemuutostilanteiden hoitoon. Määrärahasta jäljellä oleva osuus 915 000 euroa kohdennettaisiin Kymenlaakson liitolle maakunnan äkillisen rakennemuutostilanteen hoitamiseen.

Esitys

Valtioneuvosto päättää jakaa alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen vuoden 2021 talousarvion määrärahaa 4 684 000 euroa ja vuoden 2022 talousarvion määrärahaa 401 000 euroa sekä kohdentaa valtioneuvoston päätöksellä 29.6.2021 pienempien, paikallisten äkillisten rakennemuutosten hoitoon varatusta 2 000 000 euron määrärahasta jäljellä olevat 915 000 euroa Kymenlaakson äkillisen rakennemuutostilanteen hoitoon (RV)

Vaikutukset

TALOUDELLISET: Vuoden 2021 talousarviossa momentilla 32.30.40 (Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen, siirtomääräraha 3 v.) on jakamatta enintään 4 684 000 euroa äkillisiin rakennemuutoksiin, joka jaettaisiin tässä yhteydessä kokonaan. Lisäksi jaettaisiin momentin vuoden 2022 äkillisten rakennemuutosten 8 600 000 euron määrärahasta 401 000 euroa sekä kohdennettaisiin momentin vuoden 2021 talousarviosta aiemmin pienempien, paikallisten äkillisten rakennemuutostilanteiden hoitamiseen varatusta määrärahasta jäljellä olevat 915 000 euroa.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen