Sidosryhmätoiminta

Henkilötietojen käsittely

Tehtävässämme onnistuminen vaatii laajaa sidosryhmätoimintaa, kumppaniverkostoja sekä neuvontapalveluita, joiden yhteydessä voimme kerätä ja käsitellä mm. Suomen ja muiden maiden julkishallinnon ja yksityisen sektorin toimijoiden, toimittajien sekä eri alojen vaikuttajien (kulttuurialan toimijat, tutkijat, kansalaisjärjestökentän edustajat, sisäänostajat, bloggarit jne.) yhteys- ja muita henkilötietoja. Erilaisten neuvottelukuntien, EU-jaostojen ja työryhmien yhteydessä voimme käsitellä jäsenten tai osallistujien henkilötietoja.

Pääsääntöisesti saamme sidosryhmätoiminnassamme tarvittavat tiedot henkilöiltä itseltään (mm. käyntikortit), mutta voimme kerätä tietoja myös julkisista kanavista ja yhteistyökumppaneiltamme.

Mitä tietoja keräämme sinusta sidosryhmätoimintamme yhteydessä

Sidosryhmätoimintamme yhteydessä voimme tallentaa sinusta toiminnan ja yhteistyön kannalta olennaisia henkilötietoja. Näitä tietoja voivat olla mm. nimesi, sähköpostiosoitteesi, puhelinnumerosi, asuinmaasi, edustamasi organisaatio sekä virkanimikkeesi tai tittelisi. 

Sidosryhmätoiminnan yhteydessä tallennettuja henkilötietoja säilytetään sen aikaa, kun tehtäviemme hoitaminen sitä edellyttää. Noudatamme henkilötietojen säilytysajoissa valtioneuvoston tiedonohjaussuunnitelmaa.

Mihin käsittelymme perustuu?

Käsittelemme henkilötietojasi lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi tai yleistä etua kos-kevan tehtävän suorittamiseksi. Henkilötietojen käsittely voi perustua myös rekisteröidyn suostumukseen.

Työ- ja elinkeinoministeriön tehtävistä säädetään mm.:

  • Valtioneuvoston asetus työ- ja elinkeinoministeriöstä 
  • Työ- ja elinkeinoministeriön asetus työ- ja elinkeinoministeriön työjärjestyksestä 

Henkilötietojen siirto ja luovutus

Toisinaan ulkoistamme sidosryhmätoimintaan liittyvien tiedotteiden ja tapahtumakutsujen jakelun ulkopuolisille palveluntoimittajille palvelun laadun parantamiseksi. Palveluntoimittaja voi toimia myös EU-alueen ulkopuolella, mikäli tietosuoja-asetuksen vaatimukset tietojen siirtämiseen toteutuvat.

Palveluntarjoajien kanssa teemme tietosuoja-asetuksen mukaisen sopimuksen tai muutoin noudatamme tietosuoja-asetuksen vaatimuksia. 

Voimme luovuttaa tietojasi niitä pyytävälle taholle viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain mukaisesti. 

Emme luovuta tietojasi suoramarkkinointia tai markkina- ja mielipidetutkimuksia varten.

Tietosuojaoikeutesi

Tiesithän, että sinulla on myös tietosuoja-asetuksen mukaisia oikeuksia henkilötietojesi käsittelyyn liittyen. Lue lisää tietosuojaoikeuksistasi TEM:n Tietosuoja-sivulta.