Virkoihin hakeminen

Henkilötietojen käsittely: työ- ja elinkeinoministeriön tehtäviin hakeminen

Julkaisemme tiedot työ- ja elinkeinoministeriössä avoinna olevista tehtävistä pääasiassa Valtiolle.fi-palvelun kautta, joka toimii samalla kanavana työhakemuksen jättämiselle. Valtiolle.fi-palvelussa keräämme valintaprosessin kannalta olennaisia tietoja, jotka sinä itse annat hakemuksesi jättämisen yhteydessä. Sinulla on myös mahdollisuus jättää hakemuksesi paperimuodossa kirjaamoomme hakuilmoituksessa mainitulla tavalla.

Valtiolle.fi-palvelussa voit ilmoittaa mikäli et halua nimeäsi julkistettavan hakuprosessin yhteydessä.

Mitä tietoja keräämme sinusta rekrytoinnin yhteydessä?

Yksilöintitietosi: nimi, osoite, puhelin, sähköpostiosoite, sukupuoli, syntymäaika, muu mahdollinen yksilöintitieto

Muita tietoja sinusta: koulutus- ja työkokemustiedot, kielitaito sekä muut työnhakuun liittyvät tarpeelliset tiedot, kuten esimerkiksi muuhun osaamiseesi ja ajo-oikeuteesi liittyvät tiedot

Mahdollisten suosittelijoiden yhteystiedot

Valtiolle.fi-palvelun kautta tehdyt hakemuksesi poistuvat valtiolle.fi-palvelusta 12 kuukautta rekrytointiprosessin päättämisen jälkeen. 

Hakemukset liitteineen säilytetään arkistointivelvoitteen mukaisesti. Pysyvästi säilytettäviä ovat esimerkiksi niihin virkoihin ja toimiin liittyvät hakemukset liitteineen, joihin hakijan nimittää tasavallan presidentti tai valtioneuvosto. Lisäksi hakemuksen ja sen liitteiden tietoja käytetään työ- ja elinkeinoministeriössä hakuun liittyvän perustelumuistion ja ansioyhdistelmän laadintaan. 

Työ- ja elinkeinoministeriössä rekrytointiprosessiin liittyvien tietojen säilyttämisajat määräytyvät arkistolain, arkistolaitoksen määräyksen ja valtioneuvoston tiedonohjaussuunnitelman mukaisesti. 

Mihin käsittelymme perustuu?

Käsittelemme henkilötietojasi lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

Työ- ja elinkeinoministeriön tehtävistä säädetään muun muassa:  
Valtioneuvoston asetus työ- ja elinkeinoministeriöstä 
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus työ- ja elinkeinoministeriön työjärjestyksestä 

Lisäksi viranhakuun liittyen säädetään muun muassa:

  • Valtion virkamieslaki 
  • Valtion virkamiesasetus 
  • Laki yksityisyyden suojasta työelämässä 
  • Laki julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta 
  • Turvallisuusselvityslaki 
  • Valtioneuvoston ohjesääntö 

Henkilötietojesi siirto ja luovutus

Voimme luovuttaa tietojasi niitä pyytävälle taholle viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain mukaisesti.

Hakemusasiakirjoja liitteineen koskee asianosaisjulkisuus.

Toisinaan käytämme rekrytoinneissa apuna ulkopuolisia rekrytointikonsultteja. Näissä tapauksissa sovimme henkilötietojen käsittelystä tietosuoja-asetuksen vaatimusten mukaisesti. 

Emme luovuta tietojasi suoramarkkinointia, markkina- ja mielipidetutkimuksia varten.

Lisätietoja hakemusten ja hakemusasiakirjojen säilyttämisestä antaa työ- ja elinkeinoministeriön henkilöstöhallinto (henkilostohallinto.tem(at)gov.fi).

Tietosuojaoikeutesi

Tiesithän, että sinulla on myös tietosuoja-asetuksen mukaisia oikeuksia henkilötietojesi käsittelyyn liittyen. Lue lisää tietosuojaoikeuksistasi TEM:n Tietosuoja-sivulta.