Hyppää sisältöön

Arviointiraportti: TE-palvelujen muutosturvamalli toimii pääsääntöisesti hyvin

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 1.12.2022 10.08
Uutinen

Muutosturvan tavoitteena on nopeuttaa ja helpottaa irtisanotun pääsyä uuteen työhön. Yleiskuva muutosturvamallin toimivuudesta on positiivinen, mutta toimenpiteiden ja tilanteiden laajasta kirjosta johtuen kokonaisvaikutusten arviointi on vaikeaa, todetaan Owal Groupin tekemässä arviointiraportissa.

Arviointiraportin mukaan jatkossa tulisi erityisesti kiinnittää huomiota siihen, että panostetaan yksilöllisiin ja hyödylliseksi koettuihin palveluihin.

Muutosturva on henkilöstön vähentämistilanteessa tarjottavaa TE-palvelua työnantajille ja työntekijöille sekä työnantajan omaa vastuunkantoa tilanteen hoitamisesta. Arvioinnin tavoitteena oli selvittää kokonaisvaltaisesti muutosturvan toimintamallin toimivuutta ja kehittämistarpeita. Tavoitteena oli myös arvioida vuonna 2017 käyttöön otettujen työnantajien laajennettujen velvollisuuksien toimivuutta. Laajennettujen velvoitteiden mukaan työnantajan tulee tarjota tuotannollisista tai taloudellisista syistä irtisanotuille erilaisia työnhakua ja uudelleentyöllistymistä tukevia palveluita ja etuja tietyin ehdoin.

Työnantajan velvoitteilla on laadullisten havaintojen perusteella vaikutusta uudelleentyöllistymiseen. Rekisteriaineiston perusteella vaikutuksia ei pystytty todentamaan. Palveluita käyttäneet kokivat ne hyödyllisiksi oman työllistymisensä tai työnhakunsa kannalta. TE-toimiston muutosturvan toimintamallit ja prosessit integroituvat työnantajien toteuttamiin muutoksen hallinnan prosesseihin kuitenkin vain heikosti.

Kehittämissuosituksina viranomaisten ja työnantajien välisen tiedonvaihdon lisääminen ja viestintä hyvistä käytännöistä

Arviointiraportissa esitetään kehittämissuosituksena, että toimintamallia toteuttaville viranomaisille tulisi luoda lainsäädännössä mahdollisuus käydä keskustelua työnantajien koulutusvelvollisuuden käytöstä sekä vaihtaa tietoa työnantajien kanssa mahdollisista palvelujen järjestäjistä. Raportissa myös suositetaan, että hyvistä käytännöistä ja toteutusmalleista tulisi viestiä systemaattisesti. 

Muutosturvan toimintamallin toimeenpanossa tulisi raportin mukaan kiinnittää tulevaisuudessa huomioita seuraaviin suunnitteluperiaatteisiin: palveluiden yksilöllisyys, valtakunnallisuus, koulutusmarkkinoiden kehittäminen ja vaikuttavuuden seuraamisen kehittäminen. Muutosturvan kehittämishankkeen kaltainen koordinoiva rakenne on tärkeä keino hyvien käytäntöjen levittämiseen.

Arviointitutkimus on toteutettu osana ”Yhteistyöllä muutosturvaa” -hanketta. Tutkimus on rahoitettu Euroopan sosiaalirahastosta.

Lisätiedot:
erityisasiantuntija Erja Nikula, TEM, p. 0295 047 058
toimitusjohtaja Jeremias Kortelainen, Owal Group Oy, p. 040 758 5893

 
Sivun alkuun