Hyppää sisältöön
Media

Esitys lausuntokierrokselle: TE-toimistojen työttömyysturvatehtävien siirto työttömyyskassoille ja Kelalle

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 13.1.2020 16.01
Tiedote

Pääosa TE-toimistojen nykyisistä työttömyysturva- ja vuorotteluvapaatehtävistä on tarkoitus siirtää työttömyysetuuden maksajien eli Kansaneläkelaitoksen ja työttömyyskassojen hoidettavaksi. Työ- ja elinkeinoministeriö on 13.1.2020 lähettänyt lausuntokierrokselle luonnoksen hallituksen esitykseksi työttömyysturva- ja vuorotteluvapaajärjestelmien toimeenpanon järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi.

Muutoksen tavoitteena on lisätä TE-toimistojen mahdollisuutta keskittyä työnvälitykseen ja työnhakijoiden työllistymisen tukemiseen. Samalla edistetään työttömyysetuuden joustavaa hakemista, kun työttömyysetuuden maksajat selvittäisivät ja ratkaisisivat suurimman osan työttömyysetuuden maksamisen edellytyksistä.

Uusien tehtävien hoitamisesta aiheutuvat kustannukset korvattaisiin valtion varoista työttömyysetuuden maksajille. Siirtyvien tehtävien tekemiseen työ- ja elinkeinotoimistoissa kohdistunut työmäärä suunnattaisiin työ- ja elinkeinotoimistoissa työllistymistä ja osaavan työvoiman saatavuutta tukeviin virkailijoiden antamiin palveluihin. Työ- ja elinkeinotoimistojen henkilöstöä ei siirtyisi työttömyysetuuden maksajien palvelukseen tehtävien siirron vuoksi.

Lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.4.2021. Lakiesityksen mukaan työttömyysetuuden maksajat jatkossa ratkaisisivat muun muassa, onko henkilö työtön sekä yritystoiminnassa tai omassa työssä työllistymisen ja opiskelun vaikutuksen henkilön oikeuteen saada työttömyysetuutta.

Lakiesityksen mukaan nykyisistä työttömyysturvajärjestelmän toimeenpanoon liittyvistä tehtävistä TE-toimisto edelleen ratkaisisi, onko henkilö työttömyysturvalaissa tarkoitettu kokoaikatyötä hakeva työnhakija TE-toimistossa. Lisäksi TE-toimisto päättäisi seuraamuksen asettamisesta, työnhakijan omaehtoisen opiskelun tukemisesta työttömyysetuudella ja antaisi ilmoituksen työnhakijan osallistumisesta työllistymistä edistävään palveluun.

Lain esitysluonnoksesta voi antaa lausunnon 6.3.2020 asti. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle kevätistuntokaudella 2020.

Lisätiedot:

hallitussihteeri Eeva Vartio, TEM, p. 0295 047 082, [email protected]

 
Sivun alkuun