Hyppää sisältöön

Regeringens proposition: Restaurangerna stängs temporärt för kunder, men mat får beställas och avhämtas

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 1.3.2021 13.12
Pressmeddelande
En kock

Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen i vilken det föreslås att restauranger och andra företag inom förplägnadsbranschen stängs för kunder temporärt i tre veckor. Lagen avses träda i kraft den 8 mars 2021 och gälla till och med den 28 mars 2021. Det är tillåtet att sälja mat så att den hämtas av kunderna. Nedstängningen gäller företag inom förplägnadsbranschen i områden där coronavirusepidemin är i samhällsspridningsfasen och accelerationsfasen. Bestämmelser om de områden som omfattas utfärdas genom förordning av statsrådet.

Arbets- och näringsministeriet bereder skyndsamt en stödmodell för skälig ersättning till sådana företag som nedstängningsåtgärderna gäller. 

Regeringens syfte med den temporära nedstängningen av restaurangerna är att förhindra att coronaepidemin accelererar snabbt och att nya mer smittsamma virusvarianter sprids. Regeringens proposition baserar sig på ett beslut i vilket det konstateras att det råder undantagsförhållanden i Finland. Statsrådet fattade beslutet om undantagsförhållanden och regeringens proposition vid statsrådets sammanträde 1.3.2021.

Nedstängningen gäller alla företag inom förplägnadsbranschen i de områden där epidemin sprider sig och accelererar, med undantag för personalrestauranger

Den temporära nedstängningen ska gälla alla företag inom förplägnadsbranschen i områden där det är nödvändigt att förhindra att epidemin accelererar, dvs. i områden där epidemin sprids och accelererar. Bestämmelser om de landskap där den temporära nedstängningen är i kraft utfärdas genom förordning av statsrådet. Förordningen utfärdas i samband med att lagen träder i kraft.

Till de förplägnadsföretag som ska stängas hör bl.a. kaféer, restauranger, barer och nattklubbar som är öppna för allmänheten. Begränsningen gäller också terrasser.

Ett undantag är restauranger som inte är öppna för allmänheten. Nedstängningen gäller alltså inte t.ex. matsalar på ålderdomshem eller personalrestauranger som inte är öppna för andra kunder.

Restauranger och kaféer kan under stängningen erbjuda hämtservice eller leverera portionerna antingen själva eller via andra tjänsteleverantörer till kunden.

I de landskap där coronavirusepidemin är på basnivå kan förplägnadsföretagen även i fortsättningen vara öppna för kunder. Dessa företag ska iaktta de begränsningar som har utfärdats genom lagen om smittsamma sjukdomar och med stöd av den.

Klassificeringen av områdena i epidemins bas-, samhällsspridnings- och accelerationsfaser baserar sig på social- och hälsovårdsministeriets handlingsplan för hybridstrategin för att stävja coronaviruset.

Hur framskrider behandlingen?

Regeringens proposition framskrider nu till riksdagen för behandling. Därefter stadfäster republikens president lagen och statsrådet utfärdar en förordning i anslutning till den. Genom förordningen fastställs vilka områden som är föremål för avstängningsåtgärder. Förordningen förs till riksdagen för eftergranskning.

När behandlingen framskrider informerar arbets- och näringsministeriet om lagens ikraftträdande och om modellen för stödjande av företag.

Ytterligare information:
Liisa Huhtala, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 062
Antti Neimala, avdelningschef, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 039

 
Sivun alkuun